Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus, 30 op

Sosiaali- ja terveydenhuolto elää suurten muutosten keskellä. Toimintaympäristön muutokset eivät ole pelkästään kansallisia, vaan ne koskettavat maailmanlaajuisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä vaikuttavat samanaikaisesti maailmantalouden heikentyminen, valtion enenevä velkaantuminen, väestön eliniän pidentyminen ja vanhusväestön suhteellisen osuuden kasvaminen. Vanhusväestön lisääntyvä palvelun tarve ja medikalisaatio lisäävät palveluiden tarjonnan ja kysynnän epäsuhtaa.

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus vastaa osaltaan muuttuneen ja muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. LAB-ammattikorkeakoulu toteuttaa laaja-alaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista tukevan koulutuksen täysin verkkovälitteisesti. Koulutus pureutuu muutoksen keskeisiin teemoihin: Kykyyn ennakoida tulevaisuutta, muuttuvaan lainsäädäntöön, palveluiden käyttäjälähtöisyyteen, sähköisiin palveluihin, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointiin, talousosaamiseen sekä näihin teemoihin liittyvään kehittämisosaamiseen. Sosiaali- ja terveysala tarvitsee uusia avauksia palvelujärjestelmän uudistamiseen niin toiminnallisella kuin asenteellisellakin tasolla. Me valmennamme Sinua luotsaamaan työyhteisöäsi kohti vaikuttavaa toimintaan.
Toteutusaika
12.10.2022 - 08.11.2023
Laajuus
30 op
Paikka

Verkkototeutus

Hinta
1500 €, alv 0%, laskutetaan 4 erässä

Kuva

Tavoite

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutuksessa

 • ennakoit tulevaisuutta
 • otat haltuun päivittäisen muutoksen ja kehittämisen työvälineitä
 • osaat hyödyntää digitaalisia ratkaisuja
 • osallistat asiakkaita palveluiden kehittämiseen
 • arvioit palveluiden taloudellisuutta, laatua ja vaikuttavuutta
 • verkoistoidut monialaisesti yli sektorirajojen

Kenelle

Voit hakea koulutukseen, kun sinulla on aiempi sosiaali- ja terveysalan tai muu soveltuva korkeakoulu tai opistoasteen tutkinto ja alan työkokemusta.

Sisältö

 • Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut  5 op
 • Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 
 • Digitalisaatio ja ePalvelut 5 op
 • Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi 5 op 
 • Sosiaali- ja terveystalousosaaminen 5 op 
 • Työelämän kehittämisosaaminen 5 op

Koulutuspäivät

Syksy 2022

12.10. - 13.10.2022

Kevät 2023
9. - 10.1.2023
15.3.2023
10.5.2023

Syksy 2023

6.9.2023
10/2023 Aikataulu tarkentuu lähempänä ajankohtaa
8.11.2023

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Koulutus toteutetaan kokonaan verkkovälitteisesti moderneja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Lähipäivät ovat interaktiivisia livelähetyksiä. Oppimistehtävät integroituvat työelämän ja oman asiantuntijuuden kehittämiseen.

Ryhmäkoko

12 - 24 henkilöä

Hakeminen

28.2.2022 - 7.9.2022

HUOM! Haku on auki. Vielä ehdit hakea koulutukseen alla olevasta linkistä

Hae koulutukseen tästä

Linkki ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 9.9.2022. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään 16.9.2022.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen käynnistymisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua.

Lisätietoja koulutuksesta