Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus, 30 op

Sosiaali- ja terveydenhuolto elää suurten muutosten keskellä. Toimintaympäristön muutokset eivät ole pelkästään kansallisia, vaan ne koskettavat maailmanlaajuisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmiä. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä vaikuttavat samanaikaisesti maailmantalouden heikentyminen, valtion enenevä velkaantuminen, väestön eliniän pidentyminen ja vanhusväestön suhteellisen osuuden kasvaminen. Vanhusväestön lisääntyvä palvelun tarve ja medikalisaatio lisäävät palveluiden tarjonnan ja kysynnän epäsuhtaa.

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutus vastaa osaltaan muuttuneen ja muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin. LAB ammattikorkeakoulu toteuttaa laaja-alaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamista tukevan koulutuksen yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Koulutus pureutuu muutoksen keskeisiin teemoihin: kykyyn ennakoida tulevaisuutta, muuttuvaan lainsäädäntöön, palveluiden käyttäjälähtöisyyteen, sähköisiin palveluihin, palveluiden laadun ja vaikuttavuuden arviointiin, talousosaamiseen sekä näihin teemoihin liittyvään kehittämisosaamiseen. Sosiaali- ja terveysala tarvitsee uusia avauksia palvelujärjestelmän uudistamiseen niin toiminnallisella kuin asenteellisellakin tasolla. Me valmennamme Sinua luotsaamaan työyhteisöäsi kohti vaikuttaa toimintaan.

Koulutus toteutetaan yhdessä LAB-ammattikorkeakoulun, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa.
Toteutusaika
29.10.2020 - 08.10.2021
Aikataulu on alustava
Laajuus
30 op
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Monimuoto-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

Hinta
1500 €, alv 0% Lasku voidaan maksaa useammassa erässä

Sosiaali- ja terveysalan palveluiden kehittäjä -erikoistumiskoulutuksessa

 • ennakoit tulevaisuutta
 • otat haltuun päivittäisen muutoksen ja kehittämisen työvälineitä
 • osaat hyödyntää digitaalisia ratkaisuja
 • osallistat asiakkaita palveluiden kehittämiseen
 • arvioit palveluiden taloudellisuutta, laatua ja vaikuttavuutta
 • verkoistoidut monialaisesti yli sektorirajojen

Sisältö

 • Uudistuvat sosiaali- ja terveyspalvelut  5 op
 • Käyttäjälähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut 5 op 
 • Digitalisaatio ja ePalvelut 5 op
 • Palveluiden laatu ja vaikuttavuuden arviointi 5 op 
 • Sosiaali- ja terveystalousosaaminen 5 op 
 • Työelämän kehittämisosaaminen 5 op

Lähipäivät

29. - 30.10.2020
14. - 15.1.2021
18. - 19.3.2021
6. - 7.5.2021
16. - 17.9.2021
Lisäksi päätöspäivä

Pääsyvaatimus

Voit hakea koulutukseen, kun sinulla on aiempi sosiaali- ja terveysalan tai muu soveltuva korkeakoulu tai opistoasteen tutkinto ja alan työkokemusta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena moderneja oppimisympäristöjä hyödyntäen. Kukin AMK vuorollaan tuottaa lähipäivien sisällön. Oppimistehtävät integroituvat työelämän ja oman asiantuntijuuden kehitätmiseen.
Opettaja
Eri asiantuntijat
Ilmoittautuminen

Haku koulutukseen tapahtuu alla olevan sähköisen lomakkeen kautta.
HUOM! Linkki ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 2.10.2020. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään 9.10.2020.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen tapahtuvasta perumisesta tai peruuttamatta jättämisestä laskutetaan koulutuksen hinta kokonaisuudessaan, myös sairastapauksissa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi

Lisätietoja koulutuksesta