Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu, verkko-opinnot, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Palvelumuotoilun YAMK-tutkinto

Osaamista palvelujen kehittämiseen ja johtamiseen

Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu -koulutus (YAMK) antaa sinulle osaamista palvelujen kehittämiseen erilaisten palvelumuotoilumenetelmien avulla. Koulutus tuottaa sinulle sekä teoreettista että käytännöllistä osaamista.

Palvelumuotoilu on toiminnan kehittämistä ihmislähtöisesti, jolloin palvelu vastaa asiakkaiden tai potilaiden ja samalla myös työntekijöiden ja organisaation tarpeisiin ja tavoitteisiin. Parempi palvelu tarkoittaa parempien asiakaskokemusten luomista.

Palveluiden kehittämisen menetelmät perustuvat vuorovaikutukseen, ja siksi kehittäminen tapahtuu yhdessä asiakkaiden, potilaiden ja työntekijöiden kanssa. Palvelumuotoilu käsittää organisaation ylimmän johdon strategisen toiminnan aina ruohonjuuritason asiakasrajapinnassa tapahtuvaan toimintaan saakka.

Tutkinnon suoritettuasi kykenet johtamaan sosiaali- ja terveysalan yritysten, organisaatioiden ja kolmannen sektorin palvelumuotoiluprosesseja ja antamaan asiantuntija-apua palveluiden kehittämiseksi. 

Yhteen opintojaksoon sisältyy yleensä kaksi virtuaalisesti toteutettavaa lähipäivää. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti klo 9–16. Oppimisen keskeinen työ tehdään opintojaksoihin liittyvissä ennakkotehtävissä ja kehittämistehtävissä. Yhden opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa työmääräältään 135 tuntia opiskelua. 

Koulutuksen oppimisympäristönä toimivat Moodle ja Zoom. Opintojaksojen osaamisen tavoitteet ja tehtävät integroidaan tiedolliseen, työelämää kehittävään taidolliseen ja johtamis-kehittämis-innovaatio -osaamiseen.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Kevään yhteishaku

Hae LABiin kevään yhteishaussa:

◆ 2. hakuaika 15.−30.3.

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi