Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, Lappeenranta, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutuksen tavoitteena on kouluttaa osaajia sosiaali- ja terveysalan palveluiden johto-, esimies-, kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin.

Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka haluavat syventää tai laajentaa asiantuntijuuttaan asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä ja johtamisessa.

Mahdollisia tehtävänimikkeitä ovat esimerkiksi:

 • palvelupäällikkö
 • palveluesimies
 • kehittämisasiantuntija
 • kehittämiskoordinaattori
 • hyvinvointisuunnittelija/-koordinaattori
 • tiimivastaava
 • tiimiesimies
 • yksikön johtaja
 • toiminnanjohtaja
 • vastaava ohjaaja
 • projektipäällikkö
 • kenttäjohtaja (ensihoito).

 

Opinnoissa korostetaan teoreettisen, tutkitun tiedon ja omakohtaisen kokemustiedon yhdistämistä sekä tutkivaa työotetta. Lähiopiskelupäivissä käytetään opiskelijoita osallistavia menetelmiä, jolloin opiskelijat pääsevät moniammatillisesti jakamaan kokemuksiaan ja näkemyksiään sekä verkostoitumaan. Lähiopiskelupäiviä on 2–4/kk ja opetus tapahtuu pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin.

Opintojaksojen suoritustavat vaihtelevat ja opiskelussa hyödynnetään verkkopedagogiikkaa. Yleisin suoritustapa ovat oppimistehtävät, joita tehdään yksin, pareittain ja ryhmissä ja jotka arvioidaan numeerisesti tai sanallisesti.

Osa opintojaksojen oppimistehtävistä on työelämän toimeksiantoja, jolloin opiskelu on aidosti työelämäläheistä ja -lähtöistä. Opiskelijat voivat myös tehdä oppimistehtäviä, jotka hyödyttävät heidän omaa työyhteisöään ja organisaatiotaan.

Koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa lähtökohtina ovat olleet työelämän tarpeisiin vastaaminen ja tarpeiden ennakointi, maakunnallinen kehittämistyö ja kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi