Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja, Lappeenranta, 90 op

Seuraava hakuaika
-

LAB-yamk-sote-integroidut-hyvinvointipalvelut

Koulutuksesta osaamista palveluprosessien integraation kehittämiseen ja johtamiseen

Integroitujen hyvinvointipalvelujen kehittäjä ja johtaja -koulutuksen tavoitteena on tuottaa osaamista, joka edistää sosiaali-, terveys- ja hyvnvointipalvelujen integraation toimeenpanoa.

Koulutuksen lähtökohtana on sosiaali- ja terveysalan hallinnolliset, organisatoriset ja toiminnalliset muutokset, joilla pyritään luomaan nykyisen sirpaleisen järjestelmän tilalle asiakaslähtöisempää palvelujärjestelmää. Hallinnollisten muutosten myötä yhä useammat organisaatiot ovat hajautettuja ja toimivat verkostomaisesti.

Palvelujen integraation edistäminen edellyttää johtamis- ja kehittämisosaamista, jossa asiantuntija on sisäistänyt integraation (asenne), hallitsee integraatiota edistävän yhteistyön ja hallitsee integraatiota edistävän johtajuuden.

Keskeisiä tekijöitä johtamisessa ovat strateginen tiedolla johtaminen, ihmisten ja verkostojen johtaminen ja talouden johtaminen.

Koulutuksesta valmistuttuasi osaat kehittää ja johtaa palveluprosessien integraatiota ja integraation myötä syntyviä moniammatillisia työyhteisöjä. Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä niin julkisen kuin yksityisen sosiaali- ja terveysalan palvelutuotannossa ja kehittämistoiminnassa.

Opiskelija voi oman urasuunnitelmansa mukaan painottaa sisältövalintojaan joko johtamiseen tai sote-palveluiden ketterään kehittämiseen tulevaisuuden ekosysteemeissä tai sähköisten sote-palvelujen kehittämiseen palveluprosesseissa.

Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa ja toteutus perjantaisin (klo 14-19) ja lauantaisin (klo 9-15). Lähes kaikkiin opintojaksoihin on mahdollisuus osallistua etäyhteydellä. Osan opintojaksoista voi suorittaa kokonaan verkon kautta.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi