Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Hyvinvointialan palvelumuotoilu, verkko-opinnot, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Palvelumuotoilun YAMK-tutkinto

Osaamista palvelujen kehittämiseen ja johtamiseen

Hyvinvointialan palvelumuotoilu -koulutus (YAMK) antaa sinulle laaja-alaista osaamista palvelujen kehittämiseen palvelumuotoilun keinoin. Koulutus tuottaa sinulle sekä teoreettista että käytännöllistä osaamista.

Palvelumuotoilu on toiminnan kehittämistä ihmislähtöisesti, jolloin palvelu vastaa palvelun käyttäjien sekä myös organisaation tarpeisiin ja tavoitteisiin. Laadukas palvelu rakentaa hyvää asiakas- ja työntekijäkokemusta ja toimii näin perustuvaa laatua olevana kilpailutekijänä.

Palveluiden kehittämisen menetelmät perustuvat vuorovaikutukseen, ja siksi kehittäminen tapahtuu yhdessä asiakkaiden, potilaiden, työntekijöiden ja eri sidosryhmien kanssa. Palvelumuotoilu ulottuu organisaatiossa laajalle. Sitä voidaan tehdä niin organisaation ylimmän johdon strategisessa työskentelyssä kuin ruohonjuuritason asiakasrajapinnassa.

Tutkinnon suoritettuasi kykenet johtamaan hyvinvointialan yritysten, organisaatioiden ja kolmannen sektorin palvelumuotoiluprosesseja ja antamaan asiantuntija-apua palveluiden kehittämiseksi.

YAMK-opiskelu verkossa

Yhteen opintojaksoon sisältyy yleensä kaksi virtuaalisesti toteutettavaa lähipäivää. Lähipäivät ovat pääsääntöisesti klo 9–16. Oppimisen keskeinen työ tehdään opintojaksoihin liittyvissä ennakkotehtävissä ja kehittämistehtävissä. Yhden opintojakson laajuus on 5 op, mikä vastaa työmääräältään 135 tuntia opiskelua. 

Koulutuksen oppimisympäristönä toimivat Moodle ja Zoom. Opintojaksojen osaamisen tavoitteet ja tehtävät integroidaan tiedolliseen, työelämää kehittävään taidolliseen ja johtamis-kehittämis-innovaatio -osaamiseen.

Kuva
LAB student life calendar note

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi