Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), EU ja WHO, Valvira, Avi, Ohjaus- ja palvelujärjestelmä, palveluohjaus, palveluketju, lait ja asetukset, sosiaali- ja kuntoutuspalvelut, käypähoitosuositukset, näyttöön perustuva hoitotyö, laatusuositukset, Kanta, monialainen yhteistyö, maksut ja etuudet, dokumentointi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa selittää sosiaali- ja terveydenhuollon ohjaus- ja palvelujärjestelmän.
- osaa tulkita sosiaali- ja terveydenhuollon keskeistä lainsäädäntöä.
- ymmärtää oman ammattialansa roolin osana moniammatillista tiimiä.
- tietää, mikä on sote- ja maakuntauudistus.
- osaa soveltaa edellä mainittuja sisältöjä opintojaksolla käsiteltävään asiakastapaukseen.
Toteutusaika
11.05.2020 - 31.07.2020
Laajuus
3 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Verkkokampus

Hinta
45 euroa (alv 0 %)

 

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Itsenäinen verkko-opiskelu ja oppimistehtävä.

Opintojakson suorittaminen aikavälillä 11.5. - 31.7.2020.

Opintojakso löytyy Moodle-alustalta, alustalle ei tarvita avainta.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei vaadittavia edeltäviä opintoja
Opiskelumateriaali
Verkkototeutuksen materiaalit ja linkit sekä muu aiheeseen liittyvä materiaali.
Opettaja
Juvakka Tuula, Pitkänen Tea, Pöyhönen Outi, Tyrisevä-Ryösö Miia
Arviointiasteikko
Hyväksytty / täydennettävä
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi