Sopimusoikeus ja julkiset hankinnat

Oikeustoimilaki, Laki julkisista hankinnoista.

Opiskelija osaa oikeustoimien ja julkisten hankintojen keskeiset ja osaa hyödyntää niitä työelämässä.
Toteutusaika
01.09.2022 - 16.12.2022
Laajuus
4 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Viikonloppuopiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta


KOULUTUSTASO
YAMK-tasoinen opinto

Hinta
60 euroa (ALV 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija
- tuntee sopimusoikeuden peruskäsitteet ja osaa soveltaa niitä omassa liiketoiminnassaan.
- tuntee julkisia hankintoja koskevan perussääntelyn ja hankintaprosessin keskeiset vaiheet.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Luento ja verkko-opetusta.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Opiskelijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa.
Opiskelumateriaali
Luentomateriaali
Sopimusoikeus, Hemmo & Hoppu.
Julkiset hankinnat, Eskola ym.
Lähiopetuspäivät
9.9.2022 14.00–19.00
10.9.2022 09.00–15.00
25.11.2022 14.00–19.00
26.11.2022 09.00–15.00
26.11.2022 15.00–17.00
Opettaja
Jarmo Kemppinen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Liiketalouden YAMK-tasoiselle opintojaksolle osallistuvalta edellytetään seuraava pohjakoulutus: tradenomi (AMK), restonomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Toimitathan meille kopion tutkintotodistuksestasi joko skannattuna tai valokuvattuna ilmoittautumispäivänä, sähköp. avoinamkatlab [dot] fi . Huom. Peitäthän henkilötunnuksesi loppuosan lähetystä varten tietoturvasyistä.

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi