Sisällöntuotanto

Opiskelijat tuottavat markkinointiviestinnän sisältöjä eri kanaviin. Opintojaksolla käsitellään sisällöntuotantoa viestinnän suunnittelun, tekstintuottamisen ja visuaalisen viestinnän näkökulmista. Opintojaksolla perehdytään sisällöntuotannon eri työkaluihin ja prosesseihin. Aihealueet ovat seuraavat:

- Viestinnän suunnittelun eri tasot
- Erilaiset sisällöt ja mediamuodot
- Ydinviesti ja tone of voice
- Tekstit ja rakenteet
- Kuvan viestit, merkit ja merkitykset
- Valokuvauksen perusteet
- PhotoShopin perusteet
- Graafisen suunnittelun perusteet
- InDesignin perusteet
Toteutusaika
06.09.2022 - 08.12.2022
Laajuus
10 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
Avoimen AMK:n lukukausimaksu 100 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- hahmottaa viestinnän mahdollisuuksia vaikuttamisen keinona
- hyödyntää viestintää organisaation tavoitteiden mukaisesti
- suunnitella ja toteuttaa kohderyhmälähtöisiä sisältöjä
- käyttää sisällöntuotantoon liittyviä työkaluja
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opiskelijat perehtyvät sisällöntuotannon eri aihealueisiin niin tekstintuottamisen kuin visuaalisenkin suunnittelun näkökulmasta. Opintojaksolla tuotetaan teksti- ja visuaalista sisältöä eri projekteja varten. Opintojakso on yhteydessä opintojaksoihin Brändin rakentaminen, Integroitu markkinointiviestintä sekä Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen.

Opetusmenetelminä ovat verkko-opetus, lähiopetus, yksilötehtävät sekä pienryhmätyöskentely.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Opintojakson yhteydessä suositellaan, että opiskelija suorittaa samalla myös joitakin seuraavista opintojaksoista: Brändin rakentaminen, Integroitu markkinointiviestintä, Digitaalisen markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Opiskelijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa.
Opiskelumateriaali
Opintojaksolla jaettava materiaali
Lähiopetuspäivät
7.9.2022 08.00–10.00
13.9.2022 12.00–16.00
20.9.2022 12.00–16.00
28.9.2022 12.00–16.00
4.10.2022 12.00–16.00
11.10.2022 10.00–16.00
18.10.2022 12.00–16.00
20.10.2022 12.00–16.00
1.11.2022 12.00–16.00
3.11.2022 10.00–16.00
8.11.2022 10.00–16.00
10.11.2022 10.00–16.00
15.11.2022 10.00–16.00
22.11.2022 10.00–16.00
29.11.2022 10.00–16.00
13.12.2022 09.00–14.00
Opettaja
Teemu Helo, Kaisa Leka, Joanna Vihtonen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Edellytetään vähintään 80 % läsnäolo opetuksessa.

Arviointimenetelmät
Opintojakson arviointi perustuu tiedollisen ja taidollisen osaamisen arviointi. Arviointiperusteet: oppimistehtävät, projektityö ja vertaisarviointi.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi