Selkokieli ja kielitietoisuus työyhteisössä

Miten puhua ja kirjoittaa selkeästi? Miten varmistaa ymmärrys, kun keskustelukumppanilla on haasteita suomen kielessä? Miten tukea kollegan suomen kielen oppimista? Koulutus herättelee tietoiseksi omasta tavasta viestiä kirjallisesti ja suullisesti; tietoisuus on lähtökohta selkeän kielen käyttämiselle ja ymmärryksen rakentamiselle monikielisissä työyhteisöissä ja asiakastilanteissa. Koulutuksessa käydään läpi kielitietoisen viestinnän ja selkokielen periaatteita, harjoitellaan selkeän kielen käyttämistä puhetilanteissa ja työstetään osallistujien työssä tarvitsemia kirjallisia materiaaleja.
Laajuus
4 h
Opetuskieli
Suomi
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulun kampus tai koulutuksen tilaavan organisaation tilat

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osallistuja osaa toimia työyhteisössään kielitietoisesti ja käyttää selkeää kieltä niin suullisissa kuin kirjallisissa viestintätilanteissa.

Kenelle?

Koulutus sopii esihenkilöille, rekrytoijille, ohjaajille ja perehdyttäjille sekä monikielisille ja monikielistyville työyhteisöille, joissa halutaan kehittää vuorovaikutustaitoja ja työhyvinvointia.

Sisältö

  • Työyhteisön haasteet ja vahvuudet vuorovaikutuksessa
  • Kielitietoisen viestinnän periaatteet
  • Selkeän puheen ja tekstin piirteet käytännön esimerkkien kautta
  • Harjoituksia puheen ja tekstin selkokielistämisestä 

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Koulutus toteutetaan LAB-ammattikorkeakoulun tai koulutuksen tilaavan organisaation tiloissa. Koulutus sisältää ennakkohtehtävän, tietopohjaa kielitietoisuudesta ja selkokielestä sekä toiminnallisia harjoituksia.    

Asiantuntijat

LABin Kielikeskuksen asiantuntija

Peruutusehdot
LABin sopimusehtojen mukaisesti.

Kysy lisää!

Joanna Vihtonen
Lehtori
joanna [dot] vihtonenatlab [dot] fi