Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus, 30 op

Maassamme on käynnissä mittava palvelurakenne uudistus, jossa keskiössä on asiakas ja hänen tarpeensa. Hallitusohjelmassa mainitaan mm, että uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa ja toimintatapoja. Moniammatillisten tiimien käyttö ja työnjaon kehittäminen takaavat hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden, palvelujen sujuvuuden ja kustannusten hallinnan.

Yksi ratkaisu tulee olemaan hoitajavastaanottojen lisääminen perustason palveluissa sekä erikoissairaanhoidon polikilinikoilla. Tämä mahdollistaa entistä monipuolisempia tehtäviä ja vastuita sairaanhoitaja vastaanotoilla. Itsenäinen vastaanotto toiminta on jatkuvasti kehittyvä näköalapaikka, jossa menestyy vahvistamalla omaa kliinisen hoitotyön osaamista sekä kykyä arvioida ja kehittää asiakaslähtöistä toimintaa vaikuttavasti.
Toteutusaika
06.09.2021 - 20.05.2022
Laajuus
30 op
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

 

Hinta
1500 €, alv 0% Lasku voidaan maksaa useammassa erässä

Kuva

Sisältö

 • Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa 15 op
 • Asiakaslähtöinen ohjaus 8 op
 • Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen 7 op

Lähipäivät 

2021: 6.-7.9., 6.10., 18.11., 16.12.

2022: 20.-21.1. 24.2., 24.-25.3, 21.4. ja 20.5.

Lähipäiviä toteutetaan sekä kampuksella että verkkovälitteisenä.

Tavoitteet

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen tarkoituksena on vahvistaa osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa ja vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä. Koulutuksen osaamistavoitteiden tason määrittelyssä on hyödynnetty kansallisten tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä (HE 204/2016). Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus on asemoitu tasoille 6. 

Koulutuksen suorittanut 

 • hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
 • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjusmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
 • arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista. 
 • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistamistyöhön
   

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille, korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille tai vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille. 

Toteutustapa ja opiskelumenetelmät

Opiskelijalähtöisyys on keskeinen erikoistumiskoulutuksen toteutusta ohjaava periaate. Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti, digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen. Opinnot kiinnittyvät työelämään oppimistehtävien avulla. Opetusmenetelmät tukevat tiedon yhteisluomista opiskelijoiden, opettajien sekä työelämän toimijoiden välillä.

Pääsyvaatimus

Koulutukseen valittavilta edellytetään:

1) Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja (AMK) -tutkinto tai 
2) vastaava aiemmin suoritettu opistoasteen tutkinto
3) sosiaali- ja terveysalan työkokemus

Edellä olevien valintakriteerien täyttyessä voi saada hakemuksen perusteella pisteitä seuraavasti:

 • Hakijan oma arvio ja perustelut Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta – erikoistumiskoulutuksessa hankitun osaamisen soveltumisesta ja hyödyntämisestä nykyisessä tai tulevassa työtehtävissä? (max 5 p.)
 • Hakijan oma arvio ja perustelut opiskelun, työelämän ja hakijan muun elämän yhteensovittamisesta ja kyvystä itsenäiseen opiskeluun. (max 3 p.)
 • Hakijan oma arvio ja kuvaus oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksistaan (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (max 2 p.)
 • Hakijan työkokemus: alle 1 vuosi = 0 p, 1-2 vuotta = 1 p, yli 2 vuotta = 2 p (max 2 p.) 

Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Opiskelijavalinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa.

Valintaperusteet

Valinta tehdään hakemusten ja työkokemuksen perusteella.

Valinnasta ilmoittaminen

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 28.5.2021 mennessä. Valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanotto viimeistään 9.6.2021.

Tämän jälkeen osallistuminen on sitova.

Hakeminen

Hakuaika 1.3. - 15.8.2021 (huom! hakuaikaa jatkettu)

Haku koulutukseen alla olevasta linkistä, joka aukeaa hakuajan alkaessa.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on hakuaikana maksutonta. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta perimme 50 % koulutuksen hinnasta. Koulutuksen alkamisen jälkeen tehdystä peruutuksesta (= keskeyttäminen) perimme koko koulutuksen hinnan. Jo maksettuja eriä ei palauteta. Työnantajalla on mahdollisuus vaihtaa osallistujaa ennen koulutuksen alkua.
Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi.

Asiakkaidemme kokemuksia:

Opettajat olivat mukavia ja heihin sai hyvin yhteyden. Meillä oli kiva porukka ja kokonaisuudessaan koulutus oli kiinnostava ja hyödyllinen.

Luennoitsijat olivat loistavia suurimmaksi osaksi.

Lisätietoja koulutuksesta