Ratkaisukeskeisyys työ- ja elämäntaitona

-ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja taustateoriat
-positiivinen psykologia, vahvuudet ja voimavarat
-minäpystyvyyden merkitys, pystyvyyden tukemisen keinoja
-läsnäolon taito vuorovaikutuksessa ja oman hyvinvoinnin tukemisessa
-yksilön ja yhteisöjen resilienssi, yhteisöjen merkitys resilienssin ja pystyvyyden taustalla
-tarinoiden merkitys yksilön ja yhteisöjen uskomuksissa, narratiivinen lähestymistapa
-toimivan vuorovaikutuksen rakentaminen haasteellisissa tilanteissa, läsnäolon merkitys
-ratkaisukeskeisiä käytännön sovelluksia yksilön ja yhteisöjen kanssa
-oma hyvinvointi: ratkaisukeskeisyys ja näkökulman merkitys hyvinvoinnissa
Toteutusaika
15.05.2023 - 31.07.2023
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus
 

KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija
- tuntee ratkaisukeskeiset toimintaperiaatteet ja niiden hyödyt käytännössä
- osaa soveltaa positiivisen psykologian lähestymistapaa ja vahvuusperustaista toimintaa työssä sekä omassa elämässä
- tunnistaa tarinoiden ja uskomusten merkitykset ihmisten pystyvyysprosesseissa ja saa toimintamalleja pystyvyyden tukemiseen
- ymmärtää resilienssin käsitteen yksilön ja yhteisön elämässä, ja oppii resilienssiä tukevia keinoja
- tiedostaa läsnäolon ja näkökulman merkitykset hyvinvoinnissa sekä rakentavassa yhteistyössä
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
verkkoympäristö, itsenäinen opiskelu
Edeltävät opinnot/lähtötaso
-ei vaadita
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille 15 paikkaa.
Opiskelumateriaali
Hirvihuhta, H.& Litovaara, A. 2004. Ratkaisun taito. Tammi.
Katajainen, A., Lipponen, K. & Litovaara, A. 2004. Voimavarat käyttöön. Duodecim.
Lipponen, K .2020. Resilienssi arjessa. Duodecim.
Uusitalo-Malmivaara, L. 2015.(toim.) Positiivisen psykologian voima. Ps-kustannus.
Saukkola.K. & Laane, T. 2020. Näe sydämellä. Luo arvostava yhteys lapseen. KirsiConsulting.

vapaavalintainen kirjallisuus:

Furman, B. & Ahola, T. 2007. Onnistuminen on joukkuelaji. reteaming valmentajan käsikirja. Lyhytterapiainstituutti.
Ojanen, M. 2018. Onnellisuuksien oivaltaja. Mitä tiede kertoo onnesta? PS-kustannus.
Oksanen J. ja Sollasvaara. R. 2017-2019. (toim.) Esteille hyvästit! Opas autismikirjon sekä adhd- ja Tourette-oireisten lasten kasvattajille. Autismisäätiö.
Savikuja, T. & Puustjärvi, A.2022. (toim.) Nepsy-opas. Tukea neuropsykiatrisiin haasteisiin. PS-kustannus. Jyväskylä.
Opettaja
Outi Rantatulkkila
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Arviointimenetelmät
-hyväksytty/hylätty
Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautuminen tapahtuu LABin verkkokaupassa, jossa opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa. Opinnot julkaistaan verkkokaupassa ilmoittautumisen alkaessa.

Opiskelu LABin avoimessa AMK:ssa on maksutonta seuraaville ryhmille (tarvitset alekoodin ilmoittautuessasi):
-    lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten (toisen asteen) opiskelijoille*) 
-    LUTin ja LABin tutkinto-opiskelijoille 
-    LUT-konsernin henkilökunnalle 
-    Lappeenrannan SaiPan ja Veiterän pelaajille 
-    LABin alumneille seuraavilla ehdoilla: määräajassa (AMK 3,5 tai 4 vuotta, YAMK 2 tai 2,5 vuotta) valmistuneet valmistumislukukautenaan ja valmistumista seuraavana kahtena lukukautena

=> Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, ota pikaisesti yhteyttä avoinamkatlab [dot] fi ja saat alekoodin. 

*) Toimita skannattu opiskelutodistus tai kuvakaappaus Wilman tai vastaavan järjestelmän bshopetusivulta osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi. Tarkistathan, että todistuksessa tai kuvakaappauksessa näkyy nimesi ja oppilaitoksesi nimi.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on tehtävä viimeistään viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jolloin maksu palautetaan. Muissa tapauksissa maksua ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi