Rakennusmestari (AMK), monimuotototeutus, muuntokoulutus, Lahti, 150 op

Seuraava hakuaika
-

Aloita rakennusalan työnjohdon opinnot!

Rakennusmestarin koulutus antaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän vastaavan työnjohtajan kelpoisuuden vaativiin työnjohtotehtäviin.

Lahden koulutus on muuntokoulutus, johon voivat hakea aiemmin korkeakoulututkinnon tai korkeakouluopintoja suorittaneet. Opintojen laajuus on 150–180 opintopistettä ja kesto 2,5–3 vuotta. Rakennusalan työkokemus katsotaan eduksi hakuvaiheessa.

Hakeminen

Koulutus on tulossa hakuun syksyllä 2020. 

Lisätietoja hakemisesta: