Rahoitusriskien hallinta

Yrityksen pääomarakenne, kassanhallinta, maksuliikenne, rahoitusriskit ja suojautumiskeinot, investointilaskentamenetelmät
Toteutusaika
01.03.2021 - 31.05.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Iltaopiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakson lukujärjestys löytyy LABin lukujärjestysohjelmasta.

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- suunnitella yrityksen pääomarakennetta ja kassanhallintaa
- laatia investointilaskelmia
- suojautua kurssi- ja korkoriskejä vastaan
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Etäluennot
Oppimistehtävät
Opintojakso järjestetään keväällä 2021 verkko-opetuksena.
Opiskelijapalaute kerätään opintojakson päättyessä
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Finanssimarkkinat
Kannattava yritys
Liiketalouden matematiikan perusteet
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Leppiniemi, J. 2009. Rahoitus
Repusta löytyvä luentomateriaali.
Internet-lähteet
Saaranen- Kolttola-Pösö:Liike-elämän Matematiikka. Investointilaskelmat
Opettaja
Markku Järvinen, Leea Kouhia
Arviointiasteikko
1-5
Arviointimenetelmät
Opintojakso toteutetaan ja arvioidaan kahtena erillisenä osiona, josta Rahoitusriskit muodostaa 60 % ja Investointilaskelmat 40 %.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi