Pienen lapsen kehityksen ja tunne-elämän tukeminen

- pienen lapsen kehityksen ja toiminnanohjauksen sekä tunteiden itsesäätelytaitojen havainnointi ja dokumentointi
- varhainen vuorovaikutus itsesäätelykehityksen taustalla
- lähikehityksen vyöhyke
- lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen, sekä itsesäätelyn tukemisen menetelmät
- osallisuutta ja minäpystyvyyttä tukevat keinot arjessa, monialainen yhteistyö
- ratkaisukeskeisyyteen ja positiiviseen kasvatukseen sekä vahvuuksiin perustuva vuorovaikutus
Toteutusaika
12.09.2022 - 12.12.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa:

• kuvata, havainnoida ja soveltaa tietoa pienen lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
• edistää lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä, vahvistaa osallisuuden kokemusta
• nähdä lapsen vahvuuksien kautta ja tunnistaa oman toiminnan vaikutukset lapsen tunnesäätelyssä
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Campusonline-toteutus, verkkokampus. Yksilötehtäviä, jotka tehdään luentotallenteiden ja muun materiaalin pohjalta. Opintojakson suoritetaan oman aikataulun mukaan edeten, syys-joulukuun 2022 aikana. Toteutukseen liittyy yksi vapaaehtoinen ohjaustapaaminen verkossa.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:nopiskelijoille varataan 15 paikkaa. Opiskelijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa.
Opiskelumateriaali
- Ahonen, L. 2017. Haastavat kasvatustilanteet. Lämpimän vuorovaikutuksen käsikirja
- Sainio, T., Pajulahti, R. & Sajaniemi, N. 2020. Näin tuet lapsen itsesäätelyä. Hyvinvoinnin pedagogiikka varhaiskasvatuksessa
- Saukkola, K.& Laane,T. 2020. Näe sydämellä. Luo arvostava yhteys lapseen
- Trogen, T. 2021. Positiivinen kasvatus

Lisäksi suositellaan:
- Riihonen, R. & Koskinen, M. 2021. Kuinka kiukku kesytetään? Lasten aggressiokasvatus
- Lautamo, T.& Laaksonen, V. 2018. Ralla: leikki- ja kaveritaitojen havainnointimenetelmät
- Leskisenoja, E. 2019. Positiivinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Toteuta käytännössä
- Koivunen, P-L. & Lehtinen, T. 2015. KASVU kiikarissa. Havainnoinnin käsikirja varhaiskasvattajille
- Ranta, S. 2021. Kasvun juuret. Miten tuen lapsen oppimista ja hyvinvointia?
Opettaja
Outi Kokko-Muhonen, Outi Rantatulkkila
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Arviointimenetelmät
Arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi