Palveluprosessien kehittämistä palvelumuotoilun menetelmin

Olemme osaavia kumppaneita asiakaskokemuksen ja palveluprosessien asiakaslähtöisessä kehittämisessä sekä uusien palveluiden ja tuotteiden yhteiskehittämisessä. Kehitämme fyysisiä, digitaalisia ja sosiaalisia ratkaisuja, asiakastarpeeseen vetoavia palvelukokemuksia. Rakennamme lisäarvoa tuottavia palvelukonsepteja.

Tavoite

Tavoitteena on asiakasymmärryksen kirkastaminen ja asiakkaan palvelukokemuksen kehittäminen liiketoiminnan kasvun tukemiseksi. Asiakas saa lopputuloksena kuvaukset kehitetystä palvelusta esimerkiksi palvelupolkuina tai -malleina, jonka avulla voidaan kehittää oman organisaation toimintaa ja parantaa palvelutasoa.

Kenelle

Kehitämme erilaisten ja -kokoisten organisaatioiden asiakaskokemusta ja palveluprosesseja sekä ideoimme ja konseptoimme uusia palveluja. Meillä on vankka kokemus yritysten, järjestöjen ja julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä.

Sisältö

Miten kehitystyö toteutetaan? 

  • Syvennämme asiakasymmärrystä aiemmin kerätyn datan tueksi
  • Luomme asiakasprofiileista tarinalliset käyttäjäpersoonat 
  • Suunnittelemme ja toteutamme fokushaastattelut ja fasilitoimme työpajat
  • Analysoimme datan ja kirkastamme suunnittelun lähtökohdat
  • Testaamme palveluprotoja ja kehitämme edelleen  
  • Pureudumme asiakastarpeiden ja tulevaisuuden kehityssuuntien tunnistamiseen 
  • Konkretisoimme arvonluontimahdollisuuksia
  • Synnytämme lisäarvoa tuottavan palvelulupauksen 
  • Kuvaamme palveluympäristöt, palvelupolut ja merkitykselliset kontaktipisteet.

Koulutuspäivät

Kehittämisprojektin ohjauspalaverit sovitaan toimeksiantajan kanssa aloituspalaverissa / tarjousvaiheessa.

Toteutustapa

Toteutamme projektin LABin ammattilaisten johdolla monialaisten opiskelijatiimien kanssa. Kokonaisuuden läpivieminen kestää enintään 4 kk, toki voimme räätälöidysti toteuttaa myös muunlaisia kokonaisuuksia.

Hinta

Hinnoittelemme kokonaisuudet laajuuden, ohjauspäivien ja sisällön laajuuden mukaisesti. Lähtötilanteen voimme kartoittaa 1/2 päivän kartoituksella ja tutustumisella lähtötilanteeseen.

 

Peruutusehdot
Peruutusehdot LABin sopimusehtojen mukaisesti.

Osallistujien kokemuksia

Kuva
Yleisöä luennolla

Palvelumuotoilun menetelmät sopivat sosiaali- ja terveysalan sekä hyvinvointityön kehittämiseen hienosti."

Asiantuntijat

Kysy lisää

Minna Hietanen
Asiakkuuspäällikkö
Liiketoiminta ja johtaminen, hotelli-, ravintola- ja matkailuala
minna [dot] hietanenatlab [dot] fi