Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen

Opintojakso jakaantuu neljään teemaan:
2.1 Kauppa työpaikkana
2.2 Kaupan turvallisuus ja riskienhallinta
2.3 Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen
2.4 Myynnin johtaminen

Tämän opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa johtaa oman osastonsa myyntiä ja oman tiiminsä toimintaa kaupassa asiakaslähtöisesti, myyntihenkisesti, innostavasti ja säännösten mukaisesti.
Toteutusaika
01.01.2023 - 31.12.2023
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

=> Katso esittelyvideo

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- käyttää vähittäiskaupan henkilöstöjohtamisen työvälineitä osastotasolla
- tulkita vähittäiskaupan tunnuslukuja osastotasolla
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
100 % verkkototeutus. Ilmoittautuminen Peppiin, jonka jälkeen opiskelija saa tunnukset ja ohjeet sähköpostitse.

Katso esittelyvideo: https://www.youtube.com/watch?v=22pbcnUiXuM
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Markkinoinnin ja esimiestyön peruskursseista hyötyä. Työkokemus kaupan alalla helpottaa kurssin teemojen ymmärtämistä.
Ryhmäkoko
50 paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille
Opiskelumateriaali
Teemoihin liittyvä kirjallisuus ja verkkoaineisto.
Opettaja
Tiina Pernanen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

HopOn-opintojakso, jonka voi suorittaa itselle sopivana ajankohtana vuoden 2023 aikana.

5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä.

Ammattikorkeakoulujen ja K-kauppiasliiton yhteistyössä tuottama koulutusaineisto.

Kauppa ja yrittäjyys -opintokokonaisuuteen kuuluu kolme opintojaksoa:
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (5 op)
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen (5 op)
Kaupan tunnusluvut ja johtaminen (5 op)

Arviointimenetelmät
Arviointikriteerit määritelty kuhunkin tehtävään ja tenttiin erikseen. Opintojakson arvosana muodostuu automaattisesti näistä saatujen arvosanojen keskiarvosta.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Kesätauon jälkeen ilmoittautuminen avautuu uudelleen 2.8.2023 klo 8.

Ilmoittautuminen tapahtuu LABin verkkokaupassa, jossa opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa. Linkki verkkokauppaan julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Opiskelu LABin avoimessa AMK:ssa on maksutonta seuraaville ryhmille (tarvitset alekoodin ilmoittautuessasi):
-    lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten (toisen asteen) opiskelijoille*) 
-    LUTin ja LABin tutkinto-opiskelijoille 
-    LUT-konsernin henkilökunnalle 
-    Lappeenrannan SaiPan ja Veiterän pelaajille 
-    LABin alumneille seuraavilla ehdoilla: määräajassa (AMK 3,5 tai 4 vuotta, YAMK 2 tai 2,5 vuotta) valmistuneet valmistumislukukautenaan ja valmistumista seuraavana kahtena lukukautena

=> Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, ota pikaisesti yhteyttä avoinamkatlab [dot] fi ja saat alekoodin. 

*) Toimita skannattu opiskelutodistus tai kuvakaappaus Wilman tai vastaavan järjestelmän etusivulta osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi. Tarkistathan, että todistuksessa tai kuvakaappauksessa näkyy nimesi ja oppilaitoksesi nimi.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
HopOn-opinnot: Ilmoittautuminen on sitova. Opintomaksua ei palauteta. Poikkeus: Jos ilmoittaudut opintojaksolle ennen kuin se on alkanut ja peruutat ilmoittautumisesi viimeistään viikkoa ennen opintojakson alkamispäivämäärää, maksu palautetaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi