Oppijana kehittyminen

Kurssilla tarkastellaan omia arvoja ja lähtökohtia opiskelulle, opitaan itsetuntemusta, oppimistyylejä, muistamisen ja motivaation merkitystä ja sekä omia vahvuuksia ja niiden hyödyntämistä. Opintojakso koostuu kolmesta osa-alueesta:

1. Arvot ja itsetuntemus:
Kuka minä olen, mikä motivoi minua, millainen oppija minä olen, millainen oppimishistoria minulla on? Miten pääsen yli aloittamisen vaikeudesta.
2.Motivointikeinoja oppimiseen:
Miten suunnittelen ajankäyttöäni, löydän keskittymiskeinoja ja muistitekniikoita, lukutekniikoita, oman oppimistyylin ja sitä tukevien toimintatapoja sekä itsetunnon vahvistamista.
3. Vahvuudet ja haasteet oppijana:
Lisään itsetuntemustani: omien vahvuuksien ja haasteiden tunnistamista. Case tehtävä, jossa pohdin ryhmädynamiikkaa ja erilaisten vahvuuksien ottamista käyttöön. Reflektoin kurssilla opittuja asioita.
Toteutusaika
01.06.2021 - 16.08.2021
Laajuus
3 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

 

KOULUTUSTASO

AMK-tasoinen koulutus

Hinta
45 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- tunnistaa omia oppimiseen liittyviä metataitojaan
- tunnistaa kehittymiskohteita ja vahvuuksiaan
- löytää keinoja kehittää oppimisen taitojaan
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kurssi on jaettu kolmeen osaan, joilla jokaisella on oma deadline.
Moduuli I deadline 21.6.
Moduuli II deadline 25.7.
Moduuli III deadline 16.8.

Kurssilla tehdään itsenäistä verkkotyöskentelyä, palautetaan tehtäviä, suoritetaan yksi 10 minuutin moodle-tentti (jonka voi uusia) sekä osallistutaan ryhmäkeskusteluihin. Lisäksi kirjoitetaan oppimispäiväkirjaa, jonka ensimmäinen osa palautetaan Moduuli I:n päätteeksi ja toinen osa Moduuli III:n päätteeksi.

Moduuli I:n oppimispäiväkirja toimii samalla kurssin kynnystehtävänä. Mikäli opiskelija ei palauta sitä ajallaan 21.6 mennessä, niin tippuu pois kurssilta.

Kurssilaiset jaetaan n. 10 hengen ryhmiin, ja osa tehtävistä toteutuu tämän ryhmän keskusteluina, niin että opiskelijalta vaaditaan keskustelunaloitus sekä muiden aloitusten kommentointia. Mikäli ryhmästä tippuu useita opiskelijoita pois, niin ryhmät järjestetään uudestaan moduuli I:n päätyttyä.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei vaadi edeltävää osaamista. Kurssi on hyödyllinen olitpa opintojesi alku-, keski- tai loppuvaiheessa. Kurssia voi suositella kaikille, jotka ovat kiinnostuneita parantamaan itsetuntemustaan.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Oppimateriaali, mm sceencast videot ja tehtävänannot löytyy Moodlesta.

Kurssikirjaa tai kirjoja ei ole erikseen määrätty vaan opiskelija itse hakee tietoa ja valitsee sopivia lähteitä oman tekstinsä ja analyysinsa tueksi. Moodlessa on annettu vinkkejä sopivasta kirjallisuudesta.
Opettaja
Kaisa Liukko
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Arviointimenetelmät
Hyväksytty suoritus:
vaadittuihin keskusteluihin on osallistuttu, kurssin tehtävät ja oppimispäiväkirja on palautettu ja niistä käy ilmi tiedon muistamista, ymmärtämistä, soveltamista (juuri sinuun oppijana) sekä analysointia (miten juuri sinä voit oppia paremmin).

Hylätty: mikäli jokin yllä mainituista ei toteudu.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi