Olkapäävamman tai -leikkauksen jälkeinen fysioterapia ja harjoittelu

Koulutuksessa avataan konkreettisesti olkapäävamman tai -leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen rakentaminen alkuvaiheista lähtien aina asiakkaan yksilöllisiin tavoitteisiin pääsemiseen saakka - käytännönläheisesti ja tutkimustietoon nojautuen.
Toteutusaika
21.11.2023 - 22.11.2023
Laajuus
2 päivää
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Niemenkatu 73
15140 Lahti

Hinta
390 € + alv 24% (483,60 € sis.alv)

Kuva

Tavoite

Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään osallistuja:

 • ymmärtää eri olkapäävammojen ja -toimenpiteiden jälkeiset paranemis- ja kuntoutumisprosessit sekä fysioterapian progressiot osana hoitoa
 • osaa arvioida hartiarenkaan ja yläraajaliikeketjun toimintaa suhteessa yksilölliseen tilanteeseen sekä soveltaa tietämystään fysioterapian suunnittelussa ja toteutuksessa
 • osaa rakentaa ja toteuttaa tarkoituksenmukaista liikeharjoittelua olkapäävamman tai -leikkauksen jälkeen
 • ymmärtää motorisen oppimisen sekä non-lineaarisen pedagogiikan perusperiaatteet fysioterapiassa ja osaa soveltaa näitä käytännön fysioterapiaa rakentaessaan

Kenelle?

Fysioterapeutit ja muut olkapään kuntoutuksen parissa työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset sekä alan opiskelijat. Koulutuksen sisältö on hyvin sovellettavissa myös muihin olkapään alueen ongelmiin vamman tai leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen ohella.

Sisältö

Koulutuksessa perehdytään olkapäävamman jälkeiseen fysioterapiaan ja tavallisimpien tähystyskirurgisten olkapäätoimenpiteiden postoperatiivisiin fysioterapiaprosesseihin, niiden sisältöön ja tavoitteisiin, fysioterapian toteutukseen sekä progressiivisen harjoitteluohjelman rakentamiseen. Lisäksi koulutuksessa perehdytään siihen, mitä asioita fysioterapiaprosessin aikana on hyvä huomioida ja havainnoida sekä toisaalta miten kuntouttavan harjoittelun progressiot voisi rakentaa tarkoituksenmukaisesti. Koulutuksen opit ja sisältö ovat hyvin sovellettavissa myös muihin olkapään alueen kuntoutusprosesseihin ml. vähitellen kipeytynyt olkapää.

Luento-osuuksissa asiaan perehdytään asiaan olkapään biomekaniikasta alkaen ja edeten spesifeihin harjoitteisiin kuntoutusprosessin eri vaiheisiin sopien. Koulutuksessa perehdymme myös motorisen oppimisen periaatteiden hyödyntämiseen fysioterapiaprosessin aikana. Kokonaisuudessaan koulutuksen pääpaino on käytännön tekemisessä ja terapeuttisen harjoittelun sovellutuksissa.

Koulutus koostuu kahdesta lähiopetuspäivästä sekä opiskelua tukevasta verkkopohjaisesta materiaalipankista. Verkko-oppimisympäristössä on mukana esimerkiksi ortopedin haastatteluja eri toimenpiteisiin, leikkaustekniikoihin ja toimenpiteiden jälkeisiin rajoituksiin sekä hoitolinjan valintaan liittyen sekä kattava ja monipuolinen harjoitepankki (sisältäen yli sata videoitua harjoitetta), kattavat tutkimus- ja lähdeviitteet, esimerkkiprotokollia kuntoutukseen sekä laajat luentomateriaalit.

Koulutuksen aihealueet:

 • Olkapään ja hartiarenkaan biomekaniikka
 • Kudosten paranemisprosessi
 • Olkapäävamman jälkeinen fysioterapia
 • Olkapääleikkauksen postoperatiivinen fysioterapia
 • Yksilölliset kuntoutusperiaatteet ja tavoitteet
 • Fysioterapian sisältö vaiheittaisten tavoitteiden mukaan
 • Harjoittelu kuntoutuksen eri vaiheissa
 • Motorisen oppimisen periaatteiden hyödyntäminen
 • Turvallinen urheiluun paluu ja testaaminen
 • Käsiteltävät olkapäävammat ja -toimenpiteet:
  • Jännevammat ja olkapään sijoiltaanmeno
  • Rotator cuff -korjaukset
  • Labrum-korjaukset ja latarjet-toimenpide
  • Acromioplastia ja muut pienemmät toimenpiteet

Koulutuspäivät

21.- 22.11.2023 klo 9.00 - 16.00

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Lähikoulutus, jossa yhdistyvät luennot ja käytännön harjoittelu. Osallistujille lähetetään etukäteen myös orientaatiomateriaalia verkko-oppimisalustalla.

Ryhmäkoko

max. 20 

Asiantuntija

Marko Grönholm, fysioterapeutti

Marko on tehnyt koko työuransa ortopedisten ja traumatologisten potilaiden sekä urheilijoiden parissa. Hän vastaa Terveystalon fysioterapiasta Turussa ja toimii koulutustehtävissä ympäri Suomea. Marko on ollut mukana useiden fysioterapia-alan kirjojen julkaisuprosesseissa ja hän isännöi Fysioterapiaa liikkeellä -podcastia. Instagramissa Markon tavoittaa tunnuksella @movement_physio ja hänen nettisivunsa löytyvät osoitteesta www.movementphysio.fi. Suomen Fysioterapeutit on valinnut Markon Vuoden Fysioterapeutiksi 2022.

Kouluttajana Marko esittää asiat selkeästi ja käytännöllisesti havainnollistaen. Hän lähestyy fysioterapiaa liikkeen kautta ja soveltaa mm. motorisen oppimisen periaatteita omassa työssään luovasti ja innovatiivisesti.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika 27.3. - 5.11.2023

Ilmoittaudu koulutukseen tästä 

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei toisin ole mainittu. Vahvistus kurssille hyväksymisestä tai varasijasta lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos koulutus/tapahtuma on jo täynnä tai olet varasijalla, Sinulle lähetetään siitä tieto. Jos paikkoja vapautuu, Sinuun otetaan yhteyttä.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % osallistujamaksusta. Jos koulutuspaikkaa ei ole peruutettu ennen koulutuksen käynnistymistä veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.