Myynti ja asiakassuhteiden rakentaminen

Tavoitteellinen myyntiprosessi muuttuvassa toimintaympäristössä
Modernin myynnin elementit
Business-to-Business -myynti
Myynnin suunnittelu ja johtaminen
Asiakassuhteen rakentaminen
Asiakasarvonluonti
Asiakkuuksien johtaminen
Toteutusaika
03.10.2022 - 23.12.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Iltaopiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
YAMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää asiakkaan ostokäyttäytymistä ja sen muutoksia
- osaa tunnistaa tuloksellisen myynnin keskeiset tekijät myyntiprosessissa
- ymmärtää asiakassuhteiden merkityksen liiketoiminnan kehittämisessä
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kolme vuorovaikutteista verkkotapaamiskertaa, joihin kaikkiin on suositeltavaa osallistua.
Itsenäinen työskentely kurssitehtävien parissa.
Ryhmäkoko
10 paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille
Opiskelumateriaali
Opintomateriaali ja -tehtävät jaetaan opintojakson Moodle -alustalla.
Lähiopetuspäivät
13.10.2022 17.00–21.00
24.11.2022 17.00–21.00
15.12.2022 17.00–21.00
Opettaja
Anu Kurvinen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Tämän sivun Lähiopetuspäivät-kohdan ajankohdat ovat verkkotapaamisia, eivät lähiopetusta fyysisellä kampuksella.

Oppimisympäristö 
Moodle, Howspace-oppimisalusta tuntityöskentelyn sekä itsenäisen työskentelyn tukena, Zoom-tuntityöskentely

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus 
Opintojakson laajuus 5 op = 135h opiskelijan työtä.
3 x 4 h vuorovaikutteisia verkko-oppimiskertoja
123 h itsenäistä opiskelua

HUOM.
Liiketalouden YAMK-tasoiselle opintojaksolle osallistuvalta edellytetään seuraava pohjakoulutus: tradenomi (AMK), restonomi (AMK) tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Toimitathan meille kopion tutkintotodistuksestasi joko skannattuna tai valokuvattuna ilmoittautumispäivänä, sähköp. avoinamkatlab [dot] fi . Huom. Peitäthän henkilötunnuksesi loppuosan lähetystä varten tietoturvasyistä.

Arviointimenetelmät
Pienet kurssitehtävät Hyväksytty/Hylätty
Arvioitava kirjaessee, kirjadialogiin osallistuminen ja arvioitava itsenäinen harjoitustyö.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi