Muutosagentiksi yhteissuunnittelun keinoin

Muutosagenteiksi kutsutaan henkilöitä, jotka edistävät uudenlaista tekemisen tapaa omassa organisaatiossaan.
Muutosagentiksi yhteissuunnittelun keinoin -koulutus tarjoaa osallistujalle tuoreita työ- ja lähestymistapoja digitaalisten palveluiden yhteissuunnitteluun ja suunnittelun organisointiin. Koulutuksessa läpikäytävät menetelmät ja mallit nojaavat kestävään, muokattavaan ja monistettavaan prosessiin, joka on hyödynnettävissä toimialariippumattomasti.
Paikka

Verkossa

Kuva

Tavoite

Koulutus perehdyttää osallistujat monialaisen ja osallistavan yhteissuunnittelun keskeisimpiin menetelmiin. Käytännössä toimiviksi todetut työtavat ja työkalut antavat eväitä digipalvelujen suunnitteluprosessin hahmottamiseen, järjestelyyn ja toteutukseen. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on valmiudet hyödyntää uudenlaisia tekemisen tapoja omassa toimintaympäristössään, positiivisena muutosagenttina toimien

Kenelle?

Koulutus sopii kaikille digitaalisten palvelujen kehittämishankkeissa toimiville tai tulevaisuudessa kehittämishankkeisiin suuntautuville henkilöille osaamisesta, koulutustasosta tai työtehtävästä riippumatta.

Kurssilla läpikäytävät yhteissuunnittelun menetelmät ovat osin sovellettavissa myös ei-digitaalisten palveluiden kehittämiseen.

Sisältö

Kurssi keskittyy kolmeen aihealueeseen:

  1. Muotoiluajattelu yhteissuunnittelun perustana
  2. Monialaisena tiiminä toteutetun suunnittelun merkitys, hyödyt ja käyttökohteet
  3. Yhteissuunnittelutyökalujen ja -menetelmien sisältö ja käyttö

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Etänä toteutettava koulutuspäivä jakautuu kolmeen osaan, aihealueita mukaillen:

  1. Luento muotoiluajattelusta ja sen merkityksestä digipalveluiden suunnittelussa
  2. Yhteissuunnittelun käyttökohteet ja toteutustavat esimerkkien avulla.
  3. Menetelmiin ja työkaluihin tutustuminen kokeilemalla.

Ennen kurssin alkua osallistujat tekevät orientoivan ennakkotehtävän, jonka tuloksia käydään läpi päivän aikana.

Kurssimateriaali jaetaan osallistujille omatoimista itseopiskelua varten PDF-muodossa.

Käytettävät ohjelmat/ohjelmistot: Zoom-pikaviestintäohjelma, FigmaJam -virtuaalinen ryhmätyötila

Asiantuntijat

Ville Tervo on design-kentän moniosaaja, jolla on yli 10 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden palvelumuotoilusta, IX/UX/UI-suunnittelusta sekä visuaalisesta suunnittelusta. Ville toimii luennoitsijana LABin UI/UX-suunnittelun koulutusohjelmassa ja työskentelee freelancerina monipuolisissa design-tehtävissä.

Muuta tärkeää

Verkkokoulutus. Zoom-linkki lähetetään osallistujille ennen koulutusta. 

Peruutusehdot
Peruutusehdot LABin sopimusehtojen mukaisesti.

Kysy lisää!

Marjo Luhtanen
TKI-asiantuntija
Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä
marjo [dot] luhtanenatlab [dot] fi