Muotoilija (AMK), kokemus- ja palvelumuotoilu, päivätoteutus, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Koulutus_palvelumuotoilu

Kokemus- ja palvelumuotoilija on luova ongelmanratkaisija

Kokemus- ja palvelumuotoilu on ihmis- ja käyttäjälähtöistä suunnittelua. Alaa opiskelleena muotoilijana voit työskennellä esimerkiksi pelifirmassa, palvelumuotoiluun ja digitaalisuuteen suuntautuneessa yrityksissä tai kaupunkisuunnittelua ja arkkitehtipalveluja tarjoavassa toimistossa Suomessa tai ulkomailla.

Koulutuksen ydinosaamista on luova ongelmanratkaisukyky. Perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja opit tarkastelemaan suunnittelukohteita monipuolisesti. Tunnistat ihmisten tarpeet ja kehität palveluita ja strategioita niiden pohjalta. Opiskelet monitilaista suunnittelua ja opit luomaan ratkaisuja niin rakennettuun ympäristöön, verkko- ja mobiiliympäristöihin kuin lisättyihin todellisuuksiinkin (VR ja AR).

Opinnoissa painotetaan kaupunkiympäristön tila- ja virtuaalikokemusten merkitystä hyvän käyttäjäkokemuksen toteutumisessa. Muotoilun avulla kehitetään esimerkiksi kaupunkien palveluita, rakennetaan identiteettiä sekä ratkotaan ongelmia.

Koulutuksen keskeisinä tarkastelunäkökulmina ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu ja kestävä kehitys. Opiskelu on vahvasti tulevaisuusorientoitunutta – meillä et vain opiskele, vaan olet mukana kehittämässä muotoilun tulevaisuutta.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita