Munuaispotilaan hoitotyöhön erikoistunut osaaja

Tule vahvistamaan urapolkuasi munuaissairaan potilaan hoitotyössä!
Oletko pohtinut, mitä osaamista hoitotyön ammattilaiselta vaaditaan tulevaisuudessa munuaistautien ja niihin liittyvien liitännäissairauksien hoidossa? Munuaispotilaan hoitotyö edellyttää syvempää asiantuntijuutta, jossa korostuu ennaltaehkäisy, laadukas ohjaus, hoito ja seuranta. Vakaviin munuaissairauksiin sairastuu vuosittain yhä useampi ihminen ja noin 22 % dialyysihoidoista toteutetaan kotidialyysinä.
Tämä koulutus on juuri Sinua varten, jos haluat vahvistaa munuaissairauksien hoitotyön asiantuntijuuttasi!
Toteutusaika
23.01.2024 - 21.01.2025
Laajuus
30 op
Paikka

Verkko-, lähi- ja hybridiopetus

LAB-ammattikorkeakoulu
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

Hinta
2595 € +alv 24 % ( 3217,80 € sis. alv) Laskutus viidessä erässä.

Munuaispotilaan hoitotyö

Tavoite

Koulutuksen suoritettuasi:

 • Pystyt toimimaan vaativissa munuaissairauksia sairastavan potilaan hoitotyön asiantuntijatehtävissä.
 • Hallitset oman asiantuntijuusalueesi edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja taidot.
 • Ymmärrät ja tunnet munuaissairauksia sairastavan potilaan/asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin sekä sairastumiseen ja kuntoutumiseen vaikuttavat prosessit ja käytännöt.
 • Osaat toimia hoitotyön asiantuntijana eri toimintaympäristöissä sekä moniammatillisissa verkostoissa.
 • Pystyt kehittämään munuaissairauksien hoitotyötä alati muuttuvassa yhteiskunnassa.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu munuaispotilaiden hoitotyön parissa työskenteleville sekä työstä kiinnostuneille sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille sairaanhoitajille tai terveydenhoitajille. Esimerkkityöpaikat mm. poliklinikat, dialyysi, vuodeosastot, avoterveydenhuolto sekä järjestöt ja kuntoutuspalvelut.

Sisältö

Munuaissairauksien hoitaminen hoito- ja palveluprosesseissa 10 op

 • Munuaissairauksiin sairastuminen
 • Varhainen tunnistaminen, ehkäisy ja hoito (mm. sydän- ja verisuonisairaudet, verenpainetauti ja diabetes)
 • Predialyysipotilaan hoitotyö
 • Peritoneaalidialyysipotilaan hoitotyö
 • Hemodialyysipotilaan hoitotyö
 • Kotidialyysi
 • Munuaissiirtopotilaan hoitotyö
 • Akuutti munuaisvaurio
 • Konservatiivinen hoito
 • Palliatiivinen hoito

Munuaispotilaan hoitoa tukevat monialaiset opinnot 5 op

 • Anatomia ja fysiologia
 • Lääketieteelliset opinnot
 • Munuaissairauksien lääkehoito ja farmakologia
 • Munuaissairauksien hoitotyön laatu ja potilasturvallisuus

Munuaissairautta sairastavan potilaan ohjaus 5 op

Kuntoutus, ravitsemus, elämäntapaohjaus, liikunta,  sosiaalinen- ja henkinen tuki, seksuaalisuus sekä terveysteknologia.

Munuaispotilaan hoitotyön monialainen toiminta- ja kehittämisosaaminen 10 op

 • Munuaissairauksien hoitotyön asiantuntijuus (5 op)
 • Munuaissairaan hoitotyön kehittäminen (5 op)

Kyseessä on uusi erikoistunut osaaja- koulutuksemme.

Koulutuspäivät

12 lähipäivää, joista 6 Lahden kampuksella ja 6 reaaliaikaisesti verkossa.

Koulutuspäivien aikataulu klo 9.00 - 16.15

Kevät 2024

23.1.2024 lähipäivä
13.2.2024 etäpäivä
12.3.2024 lähipäivä
16.4.2024 etäpäivä
14.5.2024 lähipäivä
4.6.2024 etäpäivä

Syksy 2024

20.8.2024 etäpäivä
17.9.2024 lähipäivä
8.10.2024 etäpäivä
5.11.2024 lähipäivä
10.12.2024 etäpäivä

Vuosi 2025

21.1.2025 lähipäivä

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Koulutus kattaa munuaissairaan potilaan hoitotyötä käsittelevät valtakunnalliset teemat. Koulutuksen avulla tulet vahvistamaan kokonaisvaltaisesti asiantuntijuuttasi munuaispotilaan hoitotyöhön. Koulutus on suunniteltu yhteistyössä Munuais- ja maksaliiton ja asiantuntijahoitajien kanssa.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, jossa on sekä lähi- että verkko-opiskelua. Koulutuspäiviin on mahdollista osallistua hybridinä. Opinnot voi suorittaa työn ohella.

Koulutuksessa pääset nauttimaan laadukkaista luennoitsijoista sekä syventämään tietämystäsi muun muassa kokemusasiantuntijoiden myötä. Oppimis- ja kehittämistehtävät integroituvat työelämään ja tähtäävät henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittymiseen.

Ryhmäkoko

16 - 24 henkilöä

Asiantuntijat

Fanny Kilpinen, koulutuksen vastaava opettaja (Sh, DDNP/USA, Th, TtM). Fanny on sosiaali- ja terveysalalla aktiivisesti mukana. Hänellä on tämänhetkinen kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotyön kentältä. Opettajan työn ohella hän keikkailee viikoittain kirurgian vuodeosastoilla ja kouluttautuu aktiivisesti. Hän toimii myös avoimen kesäyliopiston lääkehoidon opettajana. Kliinisen hoitotyön lisäksi Fanny näkee tärkeänä jatkuvan kouluttautumisen, hoitomenetelmien kehittymisen sekä vetovoimaisuuden lisäämisen hoitoty

Eeva Tuomenoksa, koulutuksessa toinen mukana oleva opettaja (Sh AMK, YAMK kliininen asiantuntija, Amo). Eevalla on yli 20 vuoden työkokemus sairaanhoitajana ja hän on aktiivisesti kehittänyt hoitajien itsenäisiä vastaanottotoimintoja. Eeva näkee tärkeänä asiantuntijahoitajien kouluttamisen ja työnkuvan selkeyttämisen hoitotyön laadun varmistamiseksi.

Mari Vilpakka, nefrologian ylilääkäri. Mari on sekä sisätautien että munuaistautien erikoislääkäri. Hän työskentelee ylilääkärinä Munuaiskeskuksessa Päijät-Hämeen hyvinvointialueella. Mari on kiinnostunut kotidialyysista ja erityisesti kotihemodialyysistä, jonka parissa hän on tehnyt tutkimustyötäkin.

Kouluttajina toimii useita munuaissairauksien hoitotyöhön erikoistuneita lääkäreitä, hoitajia ja asiantuntijoita.

Ilmoittautuminen 

llmoittautumisaika 15.8. 2023 - 31.12.2023

ILMOITTAUDU TÄSTÄ
HUOM! Linkki ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei toisin ole mainittu. Vahvistus kurssille hyväksymisestä tai varasijasta lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos koulutus/tapahtuma on jo täynnä tai olet varasijalla, Sinulle lähetetään siitä tieto. Jos paikkoja vapautuu, Sinuun otetaan yhteyttä.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen

Peruutusehdot
Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % osallistujamaksusta. Jos koulutuspaikkaa ei ole peruutettu ennen koulutuksen käynnistymistä veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Kysy lisää!

Fanny-Maria Kilpinen
Lehtori
fanny [dot] kilpinenatlab [dot] fi