Monitoimijainen osallisuus

Opintojakson osaamistavoitteet
Opiskelija 
 -osaa vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta tunnistaen arkiympäristöstä nousevaa tietoa asiantuntijatiedon rinnalla
- osaa kehittää ja edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia yhteistyösuhteita rakentaen

Opiskelija toteuttaa lasten ja nuorten osallisuutta vahvistavan kehittämistehtävän omaan työhönsä/työalueeseensa liittyen.
Opiskelija tarkastelee lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia huomoiden sekä arkiympäristöstä nousevan tiedon että asiantuntijatiedon.
Toteutusaika
12.10.2021 - 31.12.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

 

KOULUTUSTASO
YAMK-opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakso kuuluu Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK) opintoihin.

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta tunnistaen arkiympäristöstä nousevaa tietoa asiantuntijatiedon rinnalla
- kehittää ja edistää lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia yhteistyösuhteita rakentaen
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opintojakso on virtuaalinen ja toteutuu kokonaan etäopetuksena.
Se koostuu itsenäisistä tai parityönä omaan työhön/työalueeseen liittyvistä oppimisalustalle palautettavasta kehittämistehtävästä, padlet-työskentelystä ja keskusteluista.
Opintojaksoon sisältyy kehittämistehtävän ohjaamista virtuaalisesti sekä verkkoluentoja, mitkä myös tallennetaan.
Ryhmäkoko
Avoimen AMkin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson alussa.
Oppimateriaali koostuu alaan liittyvistä kotimaisista ja/tai kansainvälisista tutkimuksista, raporteista, artikkeleista ja videoluennoista
Opettaja
Jaana Mantela, Raija Hovi-Pulsa
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakso kuuluu YAMK (ylempi AMK) -koulutukseen. YAMK-koulutuksen opintojaksolle osallistuvalta edellytetään seuraava pohjakoulutus: Sosiaali- ja terveysalan amk- tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Arviointimenetelmät
Arvioinnin perusteena ovat itsenäiset tai parityönä tehdyt kehittämistehtävät, sekä verkkokeskustelun ryhmätuotos.
Kehittämistehtävä arvioidaan numeerisesti, verkkokeskustelun ryhmätuotos hyväksytty-hylätty..
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi