Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutus (30 op)

Asiakkaiden palvelutarpeeseen vastaava, digitaalisten palveluiden vaikuttava hyödyntäminen sosiaali- ja terveyspalveluissa edellyttää ammattilaisten osaamista toimia digitaalisissa ympäristöissä ja palveluissa. Tarvitaan myös osaamista kehittää palveluita monitoimijaisessa tiimissä sosiaali- ja terveydenhuollon vaatimukset huomioiden.
Nykytilanne haastaa yhteiskuntaa yhä joustavampaan ja kansalaisen aktiivisuutta korostavaan palveluekosysteemiin, jossa ammattilaisilta tarvitaan yhteistä päämäärää, osaamista toimia palvelumuotoiluprosessissa ja sitoutumista uusien ratkaisujen löytämiseksi.
Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutuksen suoritettuasi pystyt toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kehittämisessä.
Toteutusaika
08.06.2021 - 31.05.2022
Laajuus
30 op
Paikka

Verkkototeutus

Hinta
Koulutus on osallistujille ilmainen

monialainen osaaminen sosiaali ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä kuva

Sisältö

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä erikoistumiskoulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaaliseen kehittämiseen ja muotoiluosaamiseen sekä hallintaan. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että ne vastaavat juuri sinun tarpeisiisi parhaiten. Koulutuksen lopussa tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä.

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10 op
 • Palvelumuotoiluosaaminen 5 op
 • Vapaavalintaiset sisällöt 5 op
 • Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op

Tavoite

Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa asiantuntijatehtävissä monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.

Lähipäivät

Koulutus alkaa valinnaisella orientaatiopäivällä 8.6.2021, jolloin esitellään mahdollisuus hyödyntää kesälukukautta valinnaisten opintojen osalta.
Varsinainen aloituspäivä on 26.8.2021.

Koulutus sisältää kontaktiopetusta seuraavina päivinä (päivämäärät riippuvat opiskelijan kurssivalinnoista):

 • 26.8.2021
 • 7.9.2021
 • 5.10.2021
 • 12.10.2021
 • 26.10.2021
 • 9.11.2021
 • 16.11.2021
 • 14.12.2021
 • 18.1.2022
 • 25.1.2022
 • 15.2.2022
 • 10.5.2022

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville, korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille, joita ovat

 1. työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset (esim. sairaanhoitajat, sosionomit, fysioterapeutit jne.) sekä
 2. muiden alojen, esim. digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset, jotka työskentelevät sote-alalla,
 3. edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat
 4. työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alan vaihtoa.  

Koulutukseen voidaan valita myös alemman opistotason tutkinnon suorittanut henkilö.

Toteutustapa- ja opetumenetelmät

Koronapandemian vuoksi opinnot suoritetaan täysin verkossa. Tavoitteellinen opintojen suoritusaika on yksi lukuvuosi. Opiskelija voi tehdä opinnot myös nopeammin hyödyntäen henkilökohtaista opetussuunnitelmaa.

Koulutus sisältää verkkovälitteisesti toteutettavaa kontaktiopetusta 12 päivää koko opintojen aikana.

Opis­ke­li­ja­va­lin­ta

Koulutukseen otetaan enimmillään 10 opiskelijaa ensimmäiselle toteutuskerralle. 

Valinta koulutukseen tehdään aiemman työkokemuksen, opiskelumotivaation sekä kahden pohdintakysymyksen perusteella:

 • Työkokemuksesta saa pisteitä 0-2 p.
 • Opiskelumotivaatio pisteytetään hakulomakkeelle annetun vastauksen perustella pistein 0-3p.
 • Sote-alan digitalisaation osaamisen pohdintakysymyksestä saa 0-3 p.,
 • Opiskelun, töiden ja muun elämän yhteensovittamisen pohdintakysymyksestä 0-2 p.

Enimmäispistemäärä on 10 pistettä.

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan valinnasta 24.5.2021 ja paikka on otettava vastaan 31.5.2021 mennessä.

Myös varasijoille valituille opiskelijoille ilmoitetaan 24.5.2021, ja mahdollisesta valinnasta 1.6.2021. Heidän tulee ottaa opiskelupaikka vastaan 6.6.2021 mennessä. 

Hakeminen

Hakuaika 29.3. - 16.5.2021

Haku koulutukseen alla olevasta linkistä, joka aukeaa hakuajan alkaessa.

Hakijoille ilmoitetaan opiskelijavalinnasta sähköpostitse hakuajan päättymisen jälkeen. 

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

 

Peruutusehdot

Lisätietoja koulutuksesta

Annamaija Id-Korhonen
Lehtori
annamaija [dot] id-korhonenatlab [dot] fi