Mekaniikka ja lujuuslaskenta

Työskenteleekö suunnittelutoimistossasi henkilöitä, joiden insinööriopinnoista on kulunut jo aikaa? Olisiko suunnittelijoiden hyvä palauttaa mieleen mekaniikan perusasioita kuten taivutus- ja leikkaus-voimakuvioiden piirtämistä tai lujuusopin perusteita? Mekaniikan ja lujuusopin koulutuskokonaisuutemme on ratkaisu näihin kysymyksiin. Useasta eri osiosta koostuvasta kokonaisuudesta voitte valita juuri ne osiot, joihin tarvitsette osaamisen päivitystä tai kertausta.
Paikka

Asiakkaan tiloissa, Lappeenrannan/ Lahden kampuksella tai verkkototeutuksena.

Tavoite

Koulutus toimii hyvänä kertauksena mekaniikan ja lujuusopin maailmaan. Koulutuksen jälkeen osallistuja ymmärtää mekaniikan ja lujuuslaskennan peruskäsitteet ja osaa laskea leikkausvoima- ja taivutusmomentti- ja vääntömomenttirasitukset sekä leikkaus- taivutus, vääntö- ja vetojännityksen pistevoimien kuormittamalle kaksitukiselle palkille.   

Kenelle?

Koulutuskokonaisuus tai sen yksittäiset osiot soveltuvat konetekniikan osaajille ja koneensuunnittelijoille jotka haluavat vahvistaa tai palauttaa mieleen mekaniikan ja lujuusopin perustaitoja.

Sisältö

1. Mekaniikan perustaidot 1

 • Palkin tasapaino tasossa: Tasapainoyhtälöt ja tukireaktioiden ratkaiseminen pistevoimien ja tasan jakautuneiden voimien kuormittamalle rakenteelle.

2. Mekaniikan perustaidot 2

 • Rasitukset: Taivutusmomenttikuvaajan ja leikkausvoimakuvaajan muodostaminen pistevoimien kuormittamalle rakenteelle. Tekniikan taulukkokirjan hyödyntäminen taivutusmomentin määrityksessä.
 • Normaalivoima ja vääntömomentti.

3. Lujuusoppi 1

 • Hooken laki. Poikkileikkaussuureet Tekniikan taulukkokirjaa hyödyntäen.
 • Jännityskomponentit: Veto/puristusnormaalijännitys, taivutus-normaalijännitys, suora leikkausjännitys, vääntöleikkausjännitys.

4. Lujuusoppi 2

 • Yhdistetty jännitys (Von Mises)
 • Palkin taipuma Tekniikan taulukkokirjaa hyödyntäen.
 • Stabiliteetin menetys vauriomuotona (ilmiöihin tutustuminen, ei laskenta)

Mahdollisia mekaniikkaa ja lujuusoppia syventäviä teemoja, joita voidaan myös tarvittaessa käsitellä koulutuksessa:

 • Jakautuneen kuorman taivutus- ja leikkausvoimakuvaajat
 • Väsyminen vauriomuotona
  • Miten väsyminen voidaan huomioida suunnittelussa ilman laskentaa
  • Laskentamenettelyt (ääretön/äärellinen kestoikä)
 • Sauvan nurjahduksen laskenta
 • Vääntymä

Koulutuksissa käytetään mahdollisuuksien mukaan yrityksen olemassa olevaa materiaalia todellisista rakenteista. Koulutuksen sisältöä voidaan muokata tarpeidenne mukaisesti. Sisältöä räätälöidään myös osallistujien osaamistaustat huomioiden.

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Lähi- tai verkkoluentojen lisäksi koulutukseen osallistuville annetaan jokaisen osion jälkeen itsenäisesti suoritettavia kotitehtäviä. Opettajat antavat etätukea itsenäisen opiskelun aikana tarvittaessa.

Asiantuntijat

LAB ammattikorkeakoulun konetekniikan asiantuntijat

Hinta

Yksi osio (4 h): 1400 € yrityskohtaisena toteutuksena, osallistujamäärä max 20 henkilöä

Osioiden sisältöä on mahdollista räätälöidä. Räätälöitävissä koulutuksissa tarkemmat kustannukset määritellään tapauskohtaisesti halutun sisällön, laajuuden ja toteutustavan mukaisesti.

Peruutusehdot
Peruutusehdot LABin sopimusehtojen mukaisesti.

Lisätietoja koulutuksesta

Sirpa Vinni
Asiakkuuspäällikkö
Täydennyskoulutus, tekniikka ja teknologia
sirpa [dot] vinniatlab [dot] fi