Luotto- ja vakuusoikeus

Opintojaksolla tutustutaan pankkitoimintaan liittyvään perussääntelyyn(pankkikeskeinen järjestelmä).
Lisäksi perehdytään arvopaperioikeuden peruskäsitteisiin (vrt. sähköinen arvo-osuusjärjestelmä) ja kiinteistö- sekä huoneistotietojärjestelmään.
Tarkennuksena tutustutaan luotonantotilanteisiin ja vakuus-järjestelyihin sekä velka- ja vakuussuhteiden sisältöihin ja vastuisiin (oikeudellinen ja laskentatoimen näkökulma).
Velkojan asemaa käsitellään myös ulosotossa, konkurssissa ja saneeraustilanteissa.

Sisältö: Luoton myöntäminen, vakuudet, velan lakkaaminen, arvopaperioikeus, rahoitusyhtiöitä koskeva lainsäädäntö, vapaaehtoinen perintä, oikeudellinen perintä, ulosotto, velkajärjestely, yrityssaneeraus, konkurssi
Toteutusaika
05.09.2022 - 31.12.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa:
- yrityksen luototuksen ja vakuuksien perusteet
- keskeisen pankkitoimintaan liittyvään säätelyn, rahoitus ja maksuvälineet
- arvopaperioikeuden peruskäsitteet
- velallisen ja velkojan aseman ulosotossa, konkurssissa ja saneeraustilanteissa
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Luennot, verkkovastaanotto, pakolliset harjoitukset sektehtävät Moodlessa + tentti.

Opintojakson suorittaminen edellyttää omaa aktiivisuutta ja hyvää motivaatiota, koska lähitunteja on vähän. Oppimista rytmitetään kurssilla Moodlessa jaettavilla tehtävillä sekä välitenteillä.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
juridiikan perusteet, oikeudellisten lähteiden hyödyntäminen ja tiedon haku.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Opiskelijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa.
Opiskelumateriaali
Kalevi Suojanen, Hanna Savolainen, Atte Korte, Pekka Vanhanen: Lakiopas, luvut 9 ja 13-15

Kari Kuusiniemi ym: Ympäristöoikeus, Luku II (kirja löytyy sähköisessä muodossa LUT:n kirjaston Saimia Finna-portaalista, Alma TalentFokus -tietokannasta)

Yrjö Lehtonen ym: Perintä ja luotonhallinta, luvut 6-16 (kirja löytyy sähköisessä muodossa LUT:n kirjaston Saimia Finna-portaalista, Alma TalentFokus -tietokannasta)

Opettajan moodlessa jakama materiaali
Lähiopetuspäivät
7.9.2022 08.00–12.00
12.9.2022 12.00–16.00
14.9.2022 08.00–12.00
29.9.2022 14.00–15.30
5.10.2022 12.30–14.00
18.10.2022 14.00–16.00
10.11.2022 14.00–15.30
17.11.2022 14.00–15.30
8.12.2022 14.00–16.00
Opettaja
Ville Jokiranta, Kari Hämeenaho
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Pakolliset lähiopetuskerrat: aloitusluento sekä mahdolliset asiantuntijaluennot.

Lähiopetukseen osallistumiseen etäyhteydellä tulee saada opettajan lupa.

Opintojakso muodostuu kahdesta osiosta. Molempiin osioihin liittyy erillinen tentti. Opintojakson arvosana muodostuu tenttien yhteispistemäärän perusteella.

Viiden opintopisteen laajuinen opintojakso vaatii noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointimenetelmät
Kurssin arvosana muodostuu tenttien perusteella
Kurssiin sisältyvät suulliset/kirjalliset harjoitustyöt tai tehtävät tulee olla palautettu määräaikaan mennessä hyväksytysti, jotta kurssista voi saada hyväksytyn arvosanan.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi