Liiketoimintastrategiat

Opintojaksolla opitaan liiketoiminnan strategisen johtamisen ja suunnittelun perusteet. Strategisen johtamisen viitekehystä sovelletaan tiimitöissä ja yrityssimulaatiossa.
Toteutusaika
16.03.2023 - 11.05.2023
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Iltaopiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
YAMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

 Seuraathan lukujärjestystä (verkkoluennot) tästä linkistä.

Tavoitteet
Opiskelija
- ymmärtää strategisen suunnittelun ja johtamisen käsitteet ja strategisen johtamisen osana organisaatioiden toimintaa
- osaa analysoida organisaation omaa toimintaa strategisesta näkökulmasta
- ymmärtää toimintaympäristön ja kilpailutekijöiden vaikutukset organisaation toimintaan
- osaa rakentaa analyysin pohjalta organisaatiolle strategisen suunnitelman ja soveltaa sitä johtamistyössä
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opetuskerrat toteutetaan Zoomin välityksellä tiimityöskentelynä ja intensiivisenä yrityssimulaationa. Tiimityöskentelynä opiskelijaryhmät toteuttavat strategiatyön työelämän yrityscaselle ja yrityssimulaatiossa toteutetaan yrityksen strateginen johtamisen simulaatio. Tiimit muodostetaan ja tiimityöskentely alkaa jo ensimmäisellä kerralla, joten ole mukana. Kurssin Moodlesta löytyvät tarvittavat Zoomin linkit.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan viisi paikkaa.
Opiskelumateriaali
Opintomateriaali saatavilla Moodlessa. Kirjallisuus: Mauborgne R., Kim W., C. (2017) Uusi Sininen Meri -Rohkeus kasvaa. Alma Talent ja hyvänä kurssin tukimateriaalina toimii Mika Kamenskyn kirja: Strateginen johtaminen ja Menestyksen timantti. Lisäksi omaehtoista tiedonhakua.
Lähiopetuspäivät
16.3.2023 17.00–21.00
13.4.2023 17.00–20.00
27.4.2023 17.00–20.00
11.5.2023 17.00–21.00
Opettaja
Jukka Sirkiä
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opetus (verkossa) toteutetaan lukujärjestyksen mukaisesti. Tiimityöt ja yrityssimulaatio toteutetaan enimmäkseen opetustuntien ulkopuolella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus 
5 op = 135 tuntia opiskelijan työtä.

Edeltävä osaaminen: Suositeltavaa on, että opiskelijalla on aiemmin suoritettu korkeakoulututkinto.

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautuminen tapahtuu LABin verkkokaupassa, jossa opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa. Linkki verkkokauppaan julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Opiskelu LABin avoimessa AMK:ssa on maksutonta seuraaville ryhmille (tarvitset alekoodin ilmoittautuessasi):
-    lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten (toisen asteen) opiskelijoille*) 
-    LUTin ja LABin tutkinto-opiskelijoille 
-    LUT-konsernin henkilökunnalle 
-    Lappeenrannan SaiPan ja Veiterän pelaajille 
-    LABin alumneille seuraavilla ehdoilla: määräajassa (AMK 3,5 tai 4 vuotta, YAMK 2 tai 2,5 vuotta) valmistuneet valmistumislukukautenaan ja valmistumista seuraavana kahtena lukukautena

=> Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, ota pikaisesti yhteyttä avoinamkatlab [dot] fi ja saat alekoodin. 

*) Toimita skannattu opiskelutodistus tai kuvakaappaus Wilman tai vastaavan järjestelmän etusivulta osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi. Tarkistathan, että todistuksessa tai kuvakaappauksessa näkyy nimesi ja oppilaitoksesi nimi.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on tehtävä viimeistään viikkoa (7 vrk) ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jolloin maksu palautetaan. Muissa tapauksissa maksua ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi