Lasten ja nuorten psykofyysisen fysioterapian osaaja, 12 op

Lapsuus ja nuoruus ovat voimakkaan fyysisen ja psyykkisen kehityksen aikaa.
Lasten ja nuorten mielenterveyden haasteet lisääntyvät ja ympäri Suomea tarvitaan lasten ja nuorten psykofyysisen fysioterapian osaajia kysynnän jatkuvasti kasvaessa. Lasten ja nuorten psykofyysisen fysioterapian osaaja opinnoissa syvennät lapsen ja nuoren tutkimista, havainnointia ja terapian suunnittelua psykofyysisestä näkökulmasta. Saat koulutuksesta uusia välineitä kohtaamiseen, terapian sisältöön, lapsen ja nuoren toimintaympäristössä työskentelyyn ja terapeuttiseen harjoitteluun.
Toteutusaika
03.04.2023 - 01.12.2023
Laajuus
12 op
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu
Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 Lahti

Verkossa

Hinta
1850 € + alv 24 % (2294 € sis. alv). Voidaan maksaa 4 erässä.

Kuva

Tavoite

Koulutuksen jälkeen omaat laajat valmiudet lapsen ja nuoren kohtaamiseen, tutkimiseen ja terapioiden suunnitteluun psykofyysisen fysioterapian näkökulmasta. Tunnet lapsen ja nuoren psykofyysisen kuntoutuksen terapiapolun ja edistät fysioterapeuttina lapsen, nuoren ja perheen hyvinvoinnin ja kuntoutumisen tukemista. Osaat soveltaa työkalupakistasi monipuolisia keinoja ja menetelmiä eri toimintaympäristöissä huomioiden lapsen ja nuoren iän sekä kehityksen yksilöllisyyden.

Kenelle?

Sinulle fysioterapeutti, joka haluat oppia uutta psykofyysisestä työskentelystä lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemiseksi fysioterapian viitekehyksestä.

Koulutus soveltuu sekä sairaalassa, että avokuntoutuksessa työskenteleville fysioterapeuteille. Toivomme / edellytämme osallistujilta vähintään kahden vuoden työkokemusta fysioterapeuttityöstä.

Sisältö

Lasten ja nuorten psykofyysisen fysioterapian osaaja 12 op sisältää kolme moduulia.

Tässä opetussuunnitelmasta nostettua keskeistä sisältöä:

Moduuli 1. Lasten ja nuorten psykofyysisen fysioterapian viitekehys 4 op

 • Fysioterapeutin oma ammatillinen prosessi ja työhyvinvointi
 • Psykofyysisen fysioterapian viitekehys ja lapsen- ja nuoren kanssa toimimisen erityispiirteitä
 • Lapsen ja nuoren voimavaralähtöinen kohtaaminen
 • Lapsen ja nuoren kuntoutuspolku psykofyysisessä fysioterapiassa ja tavoitteiden asettaminen, terapiapalaute
 • Lapsen ja nuoren toimintaympäristön erityispiirteet

Moduuli 2. Mielenterveyden erityiskysymykset lasten ja nuorten psykofyysisessä fysioterapiassa 4 op

 • Keskeiset ja harvinaisemmat lasten- ja nuorten mielenterveyden häiriöt; mm.  traumainformoitu näkökulma, syömishäiriöt, ahdistuneisuus, OCD, selektiivinen mutismi ym.
 • Neuropsykiatrisen lapsen ja nuoren kuntoutuksen erityispiirteitä
 • Traumainformoitu näkökulma lapsen ja nuoren psykofyysisessä fysioterapiassa

Moduuli 3. Lapsen ja nuoren tutkiminen, havainnointi ja terapeuttiset harjoitukset 4 op

 • Psykofyysisen fysioterapian keinoja ahdistuneen/ilmaisultaan estyneen/pakko-oireisen/syömishäiriöisen lapsen ja nuoren kohtaamiseen ja terapeuttiseen harjoitteluun
 • Itsesäätelyn, kehotietoisuuden, seksuaalisuuden, myönteisen kehonkuvan ja itseilmaisun tukeminen lapsen ja nuoren mielenterveyden erityiskysymyksissä
 • Kanssasäätelyn merkitys lapsen ja nuoren mielenterveyden erityiskysymyksissä
 • Psykofyysisen fysioterapian keinoja lapsen ja nuoren pitkittyneen kivun kohtaamiseen
 • Lasten ja nuorten toiminnalliset häiriöt
 • Neuropsykiatriset menetelmät
 • Liiketerapeuttisia keinoja lasten ja nuorten psykofyysisessä fysioterapiassa

Koulutuspäivät

3.4.2023 klo 16.30-18.00 info verkossa

17.4.2023 klo 9.45 – 17.00 kampus
18.4.2023 klo 8.30 – 15.45 kampus

25.5.2023 klo 9.45 – 17.00 kampus 
26.5.2023  klo 8.30 – 15.45 kampus
(sisältää myös työnohjausta 1,5t per ryhmä)

8.6.2023 klo 8.30 – 15.45 verkossa

7.9.2023 klo 9.45 – 17.00 kampus
8.9.2023 klo 8.30 – 15.45 kampus

26.9.2023 Työnohjaus verkossa klo 13.45 – 14.15  (Ryhmä 1) ja klo 14.30 – 16.00 (Ryhmä 2)

5.10.2023 klo 9.45 – 17.00 kampus
6.10.2023 klo 8.30 – 15.45 kampus

10.11.2023 klo 9.00 – 17.00 kampus

30.11.2023 klo 9.45 – 17.00 kampus
1.12.2023 klo 8.30 – 15.45 kampus

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

11 päivää lähiopetusta Lahden kampuksella ja 1 verkkovälitteisesti.  Lisäksi koulutukseen sisältyy työnohjausprosessi, johon osallistutaan kahdessa pienryhmässä 2 x verkkovälitteisesti ja 1 x kampuksella lähipäivän yhteydessä. Koulutuksen aloitusinfo pidetään verkossa. 

Ryhmäkoko

vähintään 16, enintään 24

Asiantuntijat

Jenni Aittokallio on psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistunut fysioterapeutti yamk, joka on täydentänyt osaamistaan monipuolisesti kouluttautumalla mm lasten fysioterapiaan, psykofyysiseen fysioterapiaan sekä seksuaalineuvontaan. Jenni työskentelee psykiatristen ja neuropsykiatristen lasten ja nuorten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja kaupunkien avokuntoutuksen palveluntarjoajana ja hänellä on pitkä kokemus kliinisestä työstä psykofyysisen fysioterapian parissa. Hänen erityisosaamiseensa kuuluvat lasten ja nuorten ahdistuneisuushäiriöt, syömishäiriöt, traumat, OCD ja selektiivinen mutismi.

Anna Rajala ft, PhD työskentelee tutkijana Tampereen yliopistossa ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, sekä vuosina 2022 - 2025 Suomen Akatemian tutkijatohtorina. Hänen tutkimuksensa keskittyy muun muassa fysioterapiaan, muistisairauksiin, inkontinenssiin ja kaunokirjallisuuden tarjoamiin mahdollisuuksiin sote-alalla. Opettajana hän hyödyntää filosofista koulutustaan ja osaamistaan taidelähtöisestä oppimisesta. Hän opettaa psykofyysisen fysioterapian teoreettista viitekehystä useassa ammattikorkeakoulussa.

Outi Rantatulkkila, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu, KM, erityisopettaja (varhaiskasvatus ja perusopetus), Debriefing ohjaaja.
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja valmentaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, ratkaisukeskeisten neuropsykiatristen koulutusten pääkouluttaja.
Outilla on pitkä ja monipuolinen työkokemus ratkaisukeskeisenä työnohjaajana sekä kouluttajana: mm. varhaiskasvatus, perusopetus, sosiaaliohjaus, työvoimapalvelut sekä neurologisten asiakkaiden asumis- ja kuntoutusyksikön työnohjaus. Ryhmä- ja yksilötyönohjaukset sekä esimiesten työnohjaus. Lisäksi ratkaisukeskeisenä neuropsykiatrisena valmentajana esiopetuksessa ja perusopetuksessa eri ikäisten lasten ja nuorten kanssa.

Outi vastaa koulutuksen työnohjauksesta.

Annette Collin, fysioterapeutti, psykofyysinen fysioterapeutti
Annette on psykofyysiseen fysioterapiaan ja lasten kipuun erikoistunut fysioterapeutti. Annette on täydentänyt osaamistaan kouluttautumalla fysioterapialiiton kipukokonaisuuden, psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot sekä pienempiä kokonaisuuksia trauman hoitoon ja lasten fysioterapiaan. Annette työskentelee ULS kipukeskuksessa, toimintaan kuuluu fysioterapian ja arvioinnin kehittäminen lasten kivun parissa. Kipukeskukselle kuuluu niin akuutit komplisoituneet kivun potilaat kuin pitkittynen kivun potilaat. Annettella on pitkä kliininen kokemus lasten ja nuorten kivun fysioterapiassa sekä erikoissairaanhoidossa, että avopuolella. 

Jolanda Ehrström, ft (YAMK), Manipulatiivinen ft Maitland-concept®, kipuaiheen tohtorikoulutettava Helsingin Yliopisto
Jolanda on tehnyt fysioterapian kliinistä työtä 18 vuotta, joista viimeisimmät 12 vuotta monesti yhteistyössä HUS lastensairaalan (erikoissairaanhoidon) kanssa. Lasten nuori ikä ja heidän liikuntakykyään voimakkaasti rajoittava kiputila on tehnyt häneen lähtemättömän vaikutuksen. Näiden nuorten kuntouttaminen onkin johtanut Jolandan nykyiseen kipuaiheen kiinnostukseen. Kliinisen työn ohella Jolanda opettaa nykyään Metropolian fysioterapian tutkinto-ohjelmassa. Tuleva väitöskirja koskee kivunopetuksen kehittämistä Suomen ammattikorkeakoulujen fysioterapian tutkinto-ohjelmissa.

Marianna Virtanen, fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti. Työkokemusta hänelle on kertynyt fysioterapeuttina monipuolisesti terveyskeskuksessa, erikoissairaanhoidossa psykiatrian puolella sekä yksityisellä sektorilla. Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisen jälkeen (2013) työskentely on painottunut enemmän psykofyysisiin asiakkaisiin. Lasten ja nuorten tanssi-liiketerapeuttisessa työskentelyssä hän pitää tärkeänä, että voi liikkeen kautta tarjota kokemuksia omasta kehollisesta pystyvyydestä. Tanssi-liiketerapiassa lasten ja nuorten kanssa työskennellessä tärkeiksi teemoiksi ovat nousseet tunnetyöskentely kehollisia menetelmiä hyödyntäen, rentoutuminen, leikki, luova liike, kommunikointi liikkeellä ja itseilmaisun helpottuminen. 

Outi Kokko-Muhonen, KM, erityisopettaja, lastentarhanopettaja, kasvatusyhteistyökouluttaja, LuoVi-ohjaaja. Outi toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.
Outilla on pitkä työkokemus erilaisissa opettajatehtävissä erilaisilla kouluasteilla. Ammattikorkeakoulussa hän on työskennellyt yli 20 vuotta, vastuualueina käyttäytymistieteelliset aineet (varhaiskasvatus, psykologiset aineet, luovat aineet), ja samoihin teemoihin liittyvät erilaiset täydennyskoulutukset. Viime vuosina toteutuneet täydennyskoulutukset ovat liittyneet erityisesti lasten tunne-elämän tukemiseen sekä aikuisen ja lapsen välisen vuorovakutussuhteen tukemiseen.

Minna Kuvajainen, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu, KM, draamaopettaja, Mindfulness-MBSR-ohjaaja CFM®, tietoisuustaitokouluttaja, traumainformoidun työotteen kouluttaja.
Minna on opettanut ja kouluttanut yli 20 vuoden ajan kehotietoisuutta, itsetuntemusta ja tunne- ja tietoisuustaitoja. Hän hyödyntää opetuksessaan tarinoita, kokemuksellisuutta ja toiminnallisia työmenetelmiä. Viime vuosina hän on ollut mukana kehittämässä täydennyskoulutuksiin muun muassa varhaiskasvatuksen osaamista lasten tunne-elämän tukemisen ja työhyvinvoinnin teemoissa. Minna on yksi traumainformoidun työotteen kouluttajista ja kehittäjistä Suomessa.

Marika Norta, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu; sosionomi (YAMK)
Marika on työskennellyt yli 20 vuotta lastensuojelussa erilaisissa tehtävissä, kuten perhekuntoutuksessa, sijaishuollossa ja kodin ulkopuolistenpalvelujen esimiestehtävissä. Osaamista työvuosien varrella on kertynyt koulutusten sekä kehittämisen myötä lastensuojelun kuntouttavan työn, kriisi- ja traumatyön sekä tietoisuustaitojen sekä vakauttavan työotteen parissa. Marika on ollut mukana kehittämässä lastensuojelun sekä psykiatrisen työn yhteisopintoja ja hän näkee monitoimijaisuuden sekä asiakkaiden että eri ammattiryhmien kanssa tärkeänä lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika 12.10. - 5.2.2023

Ilmoittaudu koulutukseen tästä 
HUOM! Linkki ei toimi Internet Explorer selaimessa. 

Opiskelupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä, ellei toisin ole mainittu. Vahvistus kurssille hyväksymisestä tai varasijasta lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Jos koulutus/tapahtuma on jo täynnä tai olet varasijalla, Sinulle lähetetään siitä tieto. Jos paikkoja vapautuu, Sinuun otetaan yhteyttä.

Pidätämme oikeuden kurssin muutoksiin tai sen perumiseen.

Peruutusehdot
Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % osallistujamaksusta. Jos koulutuspaikkaa ei ole peruutettu ennen koulutuksen käynnistymistä veloitetaan osallistumismaksu kokonaisuudessaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen taydennyskoulutus@lab.fi. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Lisätietoja koulutuksesta