Kuvausprojekti 1

Kurssilla keskitytään oman ilmaisun kehittämiseen ja vahvistamiseen. Kurssin aikana jokainen keskittyy yhteen, kunkin itse valitsemaansa kuvausaiheeseen. Tavoitteena on harjoitella pitkäjänteistä työskentelyä yhden valitun kuvausaiheen parissa.
Käymme läpi erilaisia kuvausmetodeja ja tavoitteena on löytää valitulle aiheelle metodi, minkä avulla tarkastella valittua kuvausaihetta.
Kurssin tavoite on myös suullisesti ja kirjallisesti pohtia omaa tekemistä sekä kommentoida toisten työskentelyä ja töitä ohjatussa, luottamuksellisessa ympäristössä.
Toteutusaika
17.09.2021 - 26.11.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojakson lukujärjestykseen (verkko-opetus) voit tutustua LABin lukujärjestysohjelmassa.

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- valita ja rajata henkilökohtaisen kuvausaiheen
- toimia projektissa suunnitellusti aikataulujen ja tavoitteiden mukaisesti
- sanallistaa tekemistään ja omaa motivaatiotaan
- toteuttaa toimivan kuvallisen kokonaisuuden.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opetus toteutetaan kokonaan online.
Kurssi alkaa luento-osuudella, mutta pääpaino keskusteluilla.
Välipresentaatiossa tulee jokaisen esitellä vuorollaan oman kuvausprojektin vaiheita, ja henkilökohtaisissa ohjauksissa kahden kesken opettajan kanssa.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ilmoittautumisissa ensisijalla avoimen amk:n opiskelijat. Tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumiset vahvistuvat 2.9.2021 jälkeen, kun avoimen amk:n ilmoittautumisaika on päättynyt.
Lähiopetuspäivät
17.9.2021 10.00–16.00
30.9.2021 10.00–16.00
1.10.2021 10.00–16.00
14.10.2021 10.00–16.00
21.10.2021 10.00–16.00
5.11.2021 10.00–16.00
Opettaja
Anu Akkanen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

HUOM. Tämän sivun Lähiopetuspäivät-kohdassa saattaa olla puutteellisuuksia. Katsothan ajan tasalla olevan aikataulun LABin lukujärjestysohjelmasta. Opetuspäivät järjestetään kokonaan etäopetuksena.

Ensimmäinen aloituskerta on pakollinen.
Ryhmätapaamisista voi olla poissa yhden kerran.
Henkilökohtaiseen tapaamiseen tulee osallistua vähintään kaksi kertaa.

Arviointimenetelmät
Kurssin arviointiin vaikuttaa:
- läsnäolo ja aktiivisuus
- työn ja työskentelyn määrä
- lopullisen presentoitavan lopputuloksen sisällöllinen ja visuaalinen kiinnostavuus
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi