Kulttuuriala (ylempi AMK), uudistava johtaminen, Lahti, 60 op

Uudistava johtaminen -koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Kulttuurialalla uudistavan johtamisen erityisenä toimintatapana on muotoiluajattelu ja siihen liittyvä ihmiskeskeinen suunnittelu, joka voi kohdentua työntekijäkokemukseen tai asiakassuhteissa käyttäjäkokemukseen. Innovaatiotoimintaan sovelletaan muotoiluajattelua tulevaisuussuuntautuneen strategisen muotoilun, suunnittelun suunnittelun ja sidosryhmiä sekä asiakkaita osallistavan yhteissuunnittelun (co-design) menetelmien avulla. Valmistuttuasi osaat toimia strategisen ja organisaatioiden kehittämisen suunnittelijana ja kehittämisprosessien vetäjänä ja fasilitoijana.

Ydinopintoihin sisältyy 2-4 lähiopetuspäivää kuukaudessa, osin verkko-osallistumismahdollisuuksin. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä. 

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi