Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoiluajattelu ja muotoilujohtaminen, Lahti, 60 op

Seuraava hakuaika
-

Uusia urapolkuja luovan alan ammattilaisille 

Muotoiluajattelun ja muotoilujohtamisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot on tarkoitettu erityisesti muotoilu- ja media-alan ammattilaisille. Ne keskittyvät käyttäjä- ja ihmislähtöiseen, yhteisölliseen (co-design) ja kokeilevaan kehittämiseen sekä muotoiluajatteluun perustuvan, mutta tutkimukselliset perustelut (evidence based) sisältävän toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen.

Koulutuksen käynyt muotoilu- tai media-alan ammattilainen osaa soveltaa muotoiluajattelua yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosesseihin ja strategiseen suunnitteluun. Hän osaa kohdentaa muotoilun tai media-alan ammatillista erityisosaamista oman suuntautumisensa mukaisesti sellaisiin laajempiin kohteisiin kuten palvelumuotoilu, informaatiomuotoilu, digitalisaatio, brändien kehittäminen, liiketoiminnan muotoilu, kaupunkimuotoilu, julkisen sektorin kehittäminen, hyvinvoinnin kehittäminen ja ympäristövastuullinen suunnittelu.

Koulutus on suunniteltu siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena, joka rakentuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisen työskentelyn osuudesta. Ydinopintojen lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti päivä- ja viikonloppuopintoina (pe klo 9–17 ja la klo 9–16).

Ensimmäisenä lukuvuonna lähiopetusta on keskimäärin 2 viikonloppua kuukaudessa. Osan täydentävistä, valinnaisista opinnoista voi suorittaa myös täysin virtuaalisina. Toinen lukuvuosi keskittyy itsenäiseen tutkimuksellisen kehittämistyön läpivientiin ja siihen liittyviin ryhmäseminaareihin.

Koulutus mahdollistaa luovan alan ammattilaisille  uusien urapolkujen etsimisen muuttuvassa työelämässä.

Kuva
Piia, Muotoiluinstituutin YAMK alumni

Kulttuurialan YAMK-opinnot antoivat toimivan työkalupakin työelämään

”Ylemmällä korkeakoulututkinnolla on työelämässä iso merkitys, joten halusin tutkinnon, joka tukee omaa kehittymistäni, tuo arvoa työnantajalle ja on toteutukseltaan laadukas.”

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
A girl holding a mirror

Syksyn yhteishaku 💎

Tutustu koulutustarjontaan ja hae syksyn haussa 31.8–14.9.2022.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita