Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoiluajattelu ja asiakaskokemus, Lahti, 60 op

Seuraava hakuaika
-

Kulttuurialan YAMK-tutkinto - kuvassa näppäimistö ja alan kirjallisuutta

Uusia urapolkuja luovan alan ammattilaisille 

Muotoiluajattelun ja asiakaskokemuksen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnot on tarkoitettu erityisesti muotoilu- ja media-alan ammattilaisille. Opinnot keskittyvät käyttäjä- ja ihmislähtöiseen, yhteisölliseen (co-design) ja kokeilevaan kehittämiseen sekä tutkimukselliset perustelut (evidence based) sisältävään toiminnan ja asiakaskokemuksen suunnitteluun.

Koulutuksen käynyt muotoilu- tai media-alan ammattilainen osaa soveltaa ihmislähtöistä muotoiluajattelua yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosesseihin ja strategiseen suunnitteluun.

YAMK-tutkinnon suorittanut osaa kohdentaa muotoilun tai media-alan ammatillista erityisosaamista oman suuntautumisensa mukaisesti sellaisiin laajempiin kohteisiin kuten asiakaskokemus, palvelumuotoilu, informaatiomuotoilu, digitalisaatio, brändien kehittäminen, liiketoiminnan muotoilu, kaupunkimuotoilu, julkisen sektorin kehittäminen, hyvinvoinnin kehittäminen ja ympäristövastuullinen suunnittelu.

Koulutus mahdollistaa luovan alan ammattilaisille myös uusien urapolkujen etsimisen muuttuvassa työelämässä.

Opiskele YAMK-tutkinto työn ohessa 

Koulutus on suunniteltu siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa. Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena, joka rakentuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisen työskentelyn osuudesta. Opinnot voi suorittaa pääosin etänä. Ydinopintojen opetus toteutetaan pääsääntöisesti päivä- ja viikonloppuopintoina (pe klo 9–17 ja la klo 9–16).

Ensimmäisenä lukuvuonna opetusta on keskimäärin 2 viikonloppua kuukaudessa.

Kuva
Piia, Muotoiluinstituutin YAMK alumni

Kulttuurialan YAMK-opinnot antoivat toimivan työkalupakin työelämään

”Ylemmällä korkeakoulututkinnolla on työelämässä iso merkitys, joten halusin tutkinnon, joka tukee omaa kehittymistäni, tuo arvoa työnantajalle ja on toteutukseltaan laadukas.”

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita