Kulttuuriala (ylempi AMK), muotoilu- ja media-alan uudistava osaaminen, Lahti, 60 op

Seuraava hakuaika
-

Muotoilu- ja media-alan uudistavan osaamisen opinnoissa perehdytään muotoiluajatteluun, ihmislähtöiseen, yhteisöllisesti (co-design) sekä kokeillen kehittävään suunnittelutoimintaan.

Koulutuksen käynyt ammattilainen osaa soveltaa muotoiluajattelua yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosesseihin ja strategiseen suunnitteluun. Hän osaa kohdentaa muotoilun tai median ammatillista erityisosaamista sellaisiin laajempiin kohteisiin, kuten palvelumuotoilu, informaatiomuotoilu, digitalisaatio, ympäristövastuulliset ratkaisut, brändien kehittäminen, kaupunkimuotoilu, julkisen sektorin kehittäminen tai hyvinvoinnin kehittäminen.

Koulutus mahdollistaa luovan alan ammattilaisille myös uusien urapolkujen etsimisen muuttuvassa työelämässä. Muotoilu- ja media-alan uudistavan osaamisen koulutus toteutetaan kiinnostavassa luovien alojen ryhmässä, jossa on mahdollisuus luoda hyödyllisiä verkostoja.

Koulutus on suunniteltu siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5 vuodessa. Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena, joka rakentuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisen työskentelyn osuudesta. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti päivä- ja viikonloppuopintoina (pe klo 9-17 ja la klo 9-16). Ensimmäisenä lukuvuonna lähiopetusta on keskimäärin 2 viikonloppua kuukaudessa. Osan vaihtoehtoisista opinnoista voi suorittaa myös täysin virtuaalisina. Toinen lukuvuosi keskittyy itsenäiseen tutkimuksellisen kehittämistyön läpivientiin ja siihen liittyviin ryhmäseminaareihin.

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opiskelijaa ohjataan hyödyntämään myös oma aiemmin hankittu osaaminen, josta voi hakea hyväksilukemista tutkintoon soveltuvilta osin. 

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
Marjut Uotila, vaatesuunnittelija

"YAMK-tutkinto on ollut ehdottomasti eteenpäin vievä askel"

Vaatesuunnittelija, yrittäjä ja Muotoiluinstituutista aikoinaan valmistunut Marjut Uotila päätti jatkaa opintojaan YAMK-tutkinnon parissa. 

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita