Koneturvallisuuden perusteet

Turvallisuudesta huolehtimisen on oleellinen osa yritysten toimintaa. Koneturvallisuutta koskevat säädökset ja standardit ovat erinomaisia työkaluja koneturvallisuuden varmistamiseen. Koneita valmistavan tai maahantuovan yrityksen koko henkilöstön on hyvä olla perehtynyt konedirektiivin keskeisiin vaatimuksiin.
Päivitä yrityksenne henkilöstön osaaminen tämän kurssin avulla!
Laajuus
4-8 h, riippuen toivotusta laajuudesta
Paikka

Verkko- tai lähiopetus

Hinta
Kustannukset määritellään tapauskohtaisesti halutun sisällön mukaisesti.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osallistujalla on näkemys siitä, mihin konedirektiivi valmistajat velvoittaa riskienhallinnan ja turvallisuuden näkökulmasta.

Kenelle?

Koulutus on on tarkoitettu suunnittelijoille ja muulle yritysten henkilöstölle, jotka haluavat oppia tai kerrata koneturvallisuuteen liittyviä perusasioita.

Sisältö

Kurssilla käsitellään konedirektiiviä ja puhutaan siitä, mihin se valmistajat velvoittavat (vaadittavat do-kumentit, CE-merkintä jne.). Lisäksi käydään läpi direktiivin velvoittamaa riskianalyysiä sekä turvallis-tamisen periaatteita suunnittelun näkökulmasta.

 • Lainsäädäntö ja turvallisuusstandardit
 • Konedirektiivin vaatimukset ja niitä koskeva lainsäädäntö
 • Terveys- ja turvallisuusvaatimukset
 • Tärkeät standardit
 • Riskien arviointi: koneiden rajat ja koneiden riskiarvioinnille sovellettavat standardit
 • Suojausmenetelmien ja -järjestelmien perusteet

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Luennot, tarpeen mukaan harjoitustehtäviä

Asiantuntijat

LABin asiantuntijat

Muuta tärkeää

Lisäksi yrityksen tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia on mahdollista saada seuraavista aiheista:

 • Hydrauliikan perusteet
 • Metallien väsyminen
 • Lujuuslaskenta/FEM
 • Koneensuunnittelu
 • Tuotekehitys
 • Automaatio
 • Koneenpiirustus

 

Peruutusehdot
Peruutusehdot LABin sopimusehtojen mukaisesti.

Lisätietoja koulutuksesta

Sirpa Vinni
Asiakkuuspäällikkö
Täydennyskoulutus, tekniikka ja teknologia
sirpa [dot] vinniatlab [dot] fi