Kompleksisuuden johtaminen

Kurssilla tutustutaan ja opitaan soveltamaan kompleksisuuden johtamisen käsitteitä ja lähestymistapoja organisaatioiden ja työyhteisöjen kontekstissa. Kurssilla tarkastellaan myös käytännön casejä oppimisen tukena. Kurssi rakentuu moduuleista. Niissä käsitellään kurssiorientaation ja oppimistehtävien lisäksi mm. kompleksisuuden johtamisen käsitteitä, näkökulmia ja periaatteita sekä kompleksisuuden johtamista suhteessa perinteiseen johtamiseen,
Toteutusaika
01.06.2021 - 10.08.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

 

KOULUTUSTASO

AMK-tasoinen koulutus

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- tarkastella kompleksisuuden johtamista kokonaisvaltaisesti.
- asettaa kompleksisuuden johtamisen kannalta relevantteja kysymyksiä sekä tarkastella vaihtoehtoisia vastauksia niihin.
- soveltaa kompleksisuuden johtamisen periaatteita omassa toiminnassaan, työyhteisössään ja organisaatiossaan.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kurssi on verkkototeutus. Kurssin oppimismateriaali tehtävineen on Moodlessa. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä opiskelua, aikataulutetun ryhmätehtävän suorittamista, tiedonhakua ja kurssilla annettavien oppimistehtävien tekemistä.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Suositellaan edeltävänä kurssina Esimiestyö-kurssia tai vastaavia tietoja johtamisesta ja esimiestyöstä.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Materiaali ilmoitetaan Moodlessa kurssin alkaessa. Lisäksi omaehtoista tiedonhakua.
Opettaja
Markus Kräkin, Sari Niemi
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Muuta tärkeää

Opintojakso alkaa 1.6.2021 ja päättyy 10.8.2021. Opintojakson ryhmätehtävä tulee tehdä 31.7.2021 mennessä. Pienryhmät jaetaan Moodlessa kurssin käynnistyessä, työskentely tapahtuu virtuaalisesti ryhmän sopimalla tavalla ja aikataululla. Kurssiarviointi tehdään 31.8.2021 mennessä.

Arvioitu ajankäyttö: itsenäinen työskentely n. 115 tuntia, ryhmätyö n. 15 tuntia.

Arviointimenetelmät
Oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää tehtävien tekemistä hyväksytysti.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi