Kompleksisuuden johtaminen

Kurssilla tutustutaan ja opitaan soveltamaan kompleksisuuden johtamisen käsitteitä ja lähestymistapoja organisaatioiden ja työyhteisöjen kontekstissa. Kurssilla tarkastellaan myös käytännön casejä oppimisen tukena. Kurssi rakentuu moduuleista. Niissä käsitellään kurssiorientaation ja oppimistehtävien lisäksi mm. kompleksisuuden johtamisen käsitteitä, näkökulmia ja periaatteita sekä kompleksisuuden johtamista suhteessa perinteiseen johtamiseen,
Toteutusaika
05.09.2022 - 15.12.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- tarkastella kompleksisuuden johtamista kokonaisvaltaisesti.
- asettaa kompleksisuuden johtamisen kannalta relevantteja kysymyksiä sekä tarkastella vaihtoehtoisia vastauksia niihin.
- soveltaa kompleksisuuden johtamisen periaatteita omassa toiminnassaan, työyhteisössään ja organisaatiossaan.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Kurssi on verkkototeutus. Kurssin oppimismateriaali tehtävineen on Moodlessa. Kurssin suorittaminen edellyttää itsenäistä opiskelua, tiedonhakua ja kurssilla annettavien oppimistehtävien tekemistä. Kurssilla järjestetään neljä verkkosessiota, jossa teemaa käsitellään vuorovaikutteisesti.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Suositellaan edeltävänä kurssina Esimiestyö-kurssia tai vastaavia tietoja johtamisesta ja esimiestyöstä.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Opiskelijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa.
Opiskelumateriaali
Materiaali ilmoitetaan Moodlessa kurssin alkaessa. Lisäksi omaehtoista tiedonhakua.
Lähiopetuspäivät
7.9.2022 17.00–20.00
5.10.2022 17.00–20.00
9.11.2022 17.00–20.00
8.12.2022 17.00–20.00
Opettaja
Markus Kräkin
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Muuta tärkeää

Tämän sivun Lähiopetuspäivät-kohdan ajankohdat ovat verkkotapaamisia, eivät lähiopetusta fyysisellä kampuksella.

Arvioitu ajankäyttö: Itsenäinen työskentely noin 120 tuntia, verkkosessiot noin 12 tuntia.

Arviointimenetelmät
Oppimistehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää tehtävien tekemistä hyväksytysti.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi