Kiertotalous I -kehittämisprojekti

Monialaisille kehittämisprojektien tekemiseen on varattu lukujärjestykseen ajankohta, vaikka pakollista kontaktiopetusta ei näissä olisikaan. Opiskelijat valitsevat annetuista hankeideoista itseään kiinnostavimman tai omaa oppimistaan edistävimmät aihealueet. Myös opiskelijan omat kehittämisprojektit ovat perustellusti mahdollisia. Projektitiimit muodostetaan ohjaajien toimesta opiskelijan tekemien valintojen perusteella. Opiskelijat suunnittelevat ja organisoivat projektiin liittyvät toimenpiteet itsenäisesti, yhteistyössä toimeksiantajan kanssa. Kehittämisprojektiin kuuluu aihealueen kirjallisuuteen tutustuminen (kirjallisuuskatsaus), tutkimussuunnitelman laatiminen, tulosten esittäminen, seminaarit, raportointi ja reflektointi. Opiskelijaryhmät järjestävät tapaamisia toimeksiantajien ja projektille nimetyn ohjaajan kanssa. Tarkempi aikataulutus ja tehtävät löytyvät ilmoitetaan.
Toteutusaika
13.09.2021 - 31.12.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Monimuoto-opiskelu
Paikka

LAB -ammattikorkeakoulu, Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

 

KOULUTUSTASO

AMK-tasoinen koulutus

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Tutustu opetuksen aikatauluun LABin lukujärjestysohjelmassa.

Tavoitteet
Opiskelija osaa
- soveltaa osaamistaan, erilaisia toimintamalleja ja teoreettista tietoa työelämälähtöisissä projekteissa
- työskennellä monialaisissa tiimeissä kehittäen samalla kiertotalousosaamis-, projektinhallinta- ja raportointitaitoja
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Tapaamiset toimeksiantajien ja ohjaajien kanssa (2 - 4 krt lukukauden aikana), sovittujen tehtävien tekeminen ja palautus itsenäisesti/tiimissä. Väli- ja
loppuseminaariesitykset. Pääosa tehtävistä ja opintojaksoon liittyvistä osa-alueista tehtään tiimeissä.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Projekti- ja raportointiosaaminen
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kolme paikkaa.
Opiskelumateriaali
Kaikki oppimateriaali on koottu opintojakson Moodle-sivuille. Lisäksi opiskelija tutustuu kehittämisprojektiin liittyviin materiaaleihin itsenäisesti ja yhdessä tiimin kanssa..
Lähiopetuspäivät
7.10.2021 10.00–16.00
21.10.2021 12.00–15.00
4.11.2021 10.00–14.00
18.11.2021 10.00–14.00
2.12.2021 10.00–15.00
Opettaja
Sakari Autio, Pia Haapea
Arviointiasteikko
1-5
Arviointimenetelmät
tasot 1, 2 ja 3
Opintojakson arviointi perustuu seuraavien osa-alueiden hallintaan:
-Teorian hallinta, 15 % arvosanasta
- Projekti/tutkimussuunnitelma, 15 % arvosanasta (ml. esittäminen)
- Prosessinhallinta, 20 % arvosanasta
- Raportointi (erityisesti loppuraportti ja kotisivut), 30 % arvosanasta
- Nettisivut, 10 % arvosanasta
- Reflektointi, 10 % arvosanasta
Henkilökohtainen reflektointi
Kaikki opintoihin kuuluvat osa-alueet on suoritettava hyväksytysti
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi