Kestävä yhdyskunta tutkimuskohteena

Opintojaksolla tutustutaan aihealueen ajankohtaiseen tutkimus- ja kehittämistyöhön Suomessa ja kansainvälisesti. LIsäksi perehdytään erityyppisiin rakennetun ympäristön tutkimusmenetelmiin sekä keskeiseen käsitteistöön. Tutustutaan Kestävä kaupunkiympäristö -ohjelmassa tehtyihin opinnäytetöihin ja arvioidaan niitä kriittisesti. Opiskelija saa valmiudet opinnäytetyöaiheeseensa liittyvän lähdemateriaalin hakemiseen sekä käyttämiseen. Laaditaan alustava opinnäytetyön tutkimussuunnitelma.
Toteutusaika
01.09.2021 - 31.12.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB Ammattikorkeakoulu, Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15140 LAHTI

 

KOULUTUSTASO
YAMK-tasoinen opinto

Hinta
75€ (alv 0%)

Opintojakson lukujärjestykseen voit tutustua LABin lukujärjestysohjelmassa.

Huomioithan, että syksyn koronavirustilanne saattaa aiheuttaa muutoksia opintojakson toteutustapaan ja aikatauluihin.

Toteutus syyslukukauden aikana syyskuusta joulukuun alkuun erikseen ilmoitettavina aikoina, pääsääntöisesti perjantaisin.

Tavoitteet
Opiskelija
- osaa kuvata kestävän yhdyskunnan eri ominaisuudet ja oppii etsimään ja arvioimaan siihen liittyvää ammatillista ja tieteellistä lähdeaineistoa kriittisesti
- tutustuu aihealueella sovellettaviin tutkimus- ja kehittämismenetelmiin ja harjoittelee niiden käyttöä
- ymmärtää opinnäytetyöltä vaadittavan sisällön vaatimukset ja laatii opinnäytetyön tutkimussuunnitelman
Pääsyvaatimus

Opintojakso kuuluu YAMK (ylempi AMK) -koulutukseen. YAMK-koulutuksen opintojaksolle osallistuvalta edellytetään amk- tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Luennot, harjoitustehtävät ja seminaarit erillisen ohjelman mukaan.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei vaadita edeltävää osaamista.
Ryhmäkoko
Opintojaksolla on kolme paikkaa avoimen AMK:n opiskelijoille.
Opiskelumateriaali
Jaetaan Moodlessa.
Lähiopetuspäivät
10.9.2021 12.00–16.00
1.10.2021 12.00–16.00
22.10.2021 12.00–16.00
19.11.2021 12.00–16.00
10.12.2021 12.00–16.00
Opettaja
Eeva Aarrevaara, Lea Heikinheimo
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakson ajankäyttö ja kuormitus 5 x 27 h, josta noin 80 % itsenäistä työskentelyä.

Arviointimenetelmät
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja esitelmät.
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

 

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi