Kehittyvä ammattilainen

Teemat:
1 Johdanto
- katsaus työelämässä tapahtuneisiin ja digitalisaation kiihdyttämiin muutoksiin

2 Ammatillinen kehittyminen
• omat lähtökohdat saavuttaa tyytyväisyys työssä
• tulevaisuuden työelämän ammatilliset taidot
• oman kehittymisen suunnittelu

3 Meta-taidot
- metataitoihin perehtyminen
- omien metataitojen tunnistaminen ja kehittäminen

4 Yrittäjämäinen ajattelu- ja työtapa
- yrittäjämäiseen ajattelu- ja työtapaan tutustuminen
- oman yrittäjyysosaamisen tunnistaminen

5 Unelmatyö
- oman unelmatyön ja siinä tarvittavien osaamisten pohdinta
- omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehittymiskohteiden valitseminen
Toteutusaika
05.09.2022 - 23.10.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Iltaopiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa:
• ymmärtää ja tunnistaa tulevaisuuden työelämätaitoja
• suunnitella omien työelämätaitojen kehittämistä
• analysoida omaa unelmatyötään ja eritellä siinä tarvittavia osaamisia
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Verkkototeutus

Opiskelija oppii
- omaksumalla videoiden ja aineistojen tietosisällön ja
- tekemällä harjoituksia sekä pohdintatehtäviä.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Haluatko
- tutustua tulevaisuuden työelämän osaamisiin,
- tehdä urasuunnitelmaa ja valita kehittämiskohteita tiedostaen vahvuutesi
- tunnistaa omaa yrittäjyysosaamistasi ja
- pohtia unelmatyötä ja hahmottaa siinä tarvittavaa osaamista?

Opintojakso soveltuu täydentävään osaamiseen kaikille opiskelijoille alasta riippumatta.

Tervetuloa tulevaisuuden osaamisten ja oman kehittymisen suunnittelun pariin!
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Opiskelijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa.
Opiskelumateriaali
Opintojakson Moodle-sivulla olevat materiaalit, suositellut kirjat ja erilaiset Internet-lähteet.
Lähiopetuspäivät
5.9.2022 16.00–17.00
19.9.2022 16.00–17.00
Opettaja
Minna Ulmala
Arviointiasteikko
Hyväksytty/Hylätty
Muuta tärkeää

Tämän sivun Lähiopetuspäivät-kohdan ajankohdat ovat verkkoluentoja, eivät lähiopetusta fyysisellä kampuksella.

Opintojaksolla ei ole pakollisia aikataulutettuja verkkotapaamisia eikä -luentoja.
Opintojaksolla on viisi teemaa. Suositeltavaa on opiskella yksi teema aina yhden viikon aikana.
Opintojakso päättyy ja Moodle-kurssi sulkeutuu su 23.10.2022 klo 22.00.

Viiden opintopisteen laajuinen opintojakso vaatii noin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointimenetelmät
Pakollisten harjoitusten ja tehtävien hyväksytysti suorittaminen
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi