Käyttäjälähtöisten kuntoutus- ja liikuntapalveluiden muotoilu

Opintojaksolla perehdyt seuraaviin teemoihin:

- käyttäjälähtöinen palvelumuotoiluprosessi

- palvelumuotoilun menetelmät ja niiden soveltaminen kuntoutuksen ja liikunnan toimintaympäristöihin

- palvelumuotoiluprosessin arviointi

Osaamistavoitteet:
Opiskelija:
- tuntee käyttäjälähtöisen palvelumuotoiluprosessin
- osaa valita tarkoituksen mukaiset palvelumuotoilun menetelmät ja soveltaa niitä kuntoutus- ja liikuntapalveluiden kehittämiseen
- osaa arvioida palvelumuotoiluprosessin tuloksia ja vaikutuksia
Toteutusaika
23.01.2023 - 17.04.2023
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

 

KOULUTUSTASO
YAMK -tasoinen opintojakso

Hinta
75 euroa (alv 0 %)

Opintojaksolla lähiopetusta, mutta lähiopetus tapahtuu ZOOMissa.

Tavoitteet
Opiskelija

• osaa käyttää palvelumuotoilun käsitteitä ja tietopohjaa

• osaa valita tarkoituksen mukaiset palvelumuotoilun menetelmät ja soveltaa niitä kuntoutus- ja liikuntapalveluiden kehittämiseen

• osaa arvioida palvelumuotoiluprosessin tuloksia ja vaikutuksia
Pääsyvaatimus

Sosiaali- ja terveysalan YAMK -tasoiselle opintojaksolle osallistuvalta edellytetään sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinto tai muu korkeakoulututkinto tai opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Toimitathan meille kopion tutkintotodistuksestasi joko skannattuna tai valokuvattuna ilmoittautumispäivänä, sähköp. avoinamkatlab [dot] fi . Huom. Peitäthän henkilötunnuksesi loppuosan lähetystä varten tietoturvasyistä.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opintojakso toteutuu 100% verkko-opintoina. Verkkotapaamisissa läsnäolovelvoite. Opetus sisältää luentoja ja yhteistyöskentelyä verkossa sekä itsenäistä työskentely aihepiiriin liittyvän kehittämistehtävän parissa. Lähiopetus tapahtuu ZOOMissa ja tähän linkki kurssin Moodle-sivuilla.

Kurssin aikana valitset kehittämiskohteen kuntoutuksen ja liikunnan teemaan liittyen, jonka pyrit ratkaisemaan palvelumuoitoilun menetelmiä hyödyntäen. Aihe tulee olla perusteltu ajantasaiseen tietoon, tutkimukseen ja alan kehitystarpeisiin pohjautuen.

Kurssi alkaa alkutentillä, joka avautuu opintojakson Moodle-sivuille 23.1 klo 8 ja sulkeutuu 29.1 klo 23.59. Voit tehdä alkutentin haluamanasi ajankohtana kyseisenä ajankohtana.

Alkutenttiin tuleva kirjallisuus: Tuulaniemi, Juha. 2013 tai uudempi. Palvelumuotoilu. Talentum.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Kurssi soveltuu sosiaali,- terveys tai liikunta-alan YAMK -opiskelijoille.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan 10 paikkaa. Opiskelijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa.
Opiskelumateriaali
Tuulaniemi, Juha. 2013 tai uudempi. Palvelumuotoilu. Talentum.

Muu opintojaksolla ilmoitettu kirjallisuus.
Lähiopetuspäivät
30.1.2023 15.30–18.00
7.3.2023 15.30–17.30
27.3.2023 15.30–17.30
Opettaja
LAB_virtuaalihenkilö LAB_virtuaalihenkilö_hyvinvointi_YAMK_LTI, Minna Mukka
Arviointiasteikko
1-5
Arviointimenetelmät
Alkutentti ( hyv-hyl)
Kehittämistehtävä (1-5)
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautuminen tapahtuu LABin verkkokaupassa, jossa opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa. Opintojaksot julkaistaan verkkokaupassa ilmoittautumisen alkaessa.

Opiskelu LABin avoimessa AMK:ssa on maksutonta seuraaville ryhmille (tarvitset alekoodin ilmoittautuessasi):
-    LUTin ja LABin tutkinto-opiskelijoille 
-    LUT-konsernin henkilökunnalle 
-    Lappeenrannan SaiPan ja Veiterän pelaajille 
-    LABin alumneille seuraavilla ehdoilla: määräajassa (AMK 3,5 tai 4 vuotta, YAMK 2 tai 2,5 vuotta) valmistuneet valmistumislukukautenaan ja valmistumista seuraavana kahtena lukukautena

=> Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, ota pikaisesti yhteyttä avoinamkatlab [dot] fi ja saat alekoodin. 

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on tehtävä viimeistään viikkoa ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jolloin maksu palautetaan. Muissa tapauksissa maksua ei palauteta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi