Käytännön sopimusoikeutta

Opintojaksolla käsitellään erilaiset sopimusosapuolia, heidän vastuita ja velvollisuuksia sekä oikeuksia. Kurssilla opetetaan asunto- ja kiinteistökauppa, kauppaedustus, liiketoiminta-, komissio-, konsultti-, osakas-, lisenssi-, sponsori-, jälleenmyynti- ja vakuutussopimus sekä franchising sopimukset sekä käsitellään aiheeseen liittyvä lainsäädäntö.
Toteutusaika
01.09.2022 - 31.12.2022
Laajuus
3 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Lähiopetus
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kampus
Yliopistonkatu 36
53850 Lappeenranta


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
45 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija tuntee keskeiset yritystoiminnassa käytettävät sopimusmallit ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. Opiskelija oppii ymmärtämään sopimuksen merkityksen yrityksen toiminnassa. Opiskelija oppii laatimaan yritystoiminnassa käytettävät sopimukset ja ymmärtää sopimuksen merkityksen sopimusosapuolten kannalta. Hän osaa ottaa huomioon sopimuksiin liittyvät riskit ja osaa varautua niihin
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Lähiopetus tai korvaavat tuntiharjoitukset.
Essee ja arvioitavat oppimistehtävät muodostavat arvosanan kurssista.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Sopimusoikeus - kurssi.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Opiskelijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa.
Opiskelumateriaali
Suojanen, Savolainen, Korte, Vanhanen: Lakiopas (2015), luvut 5 ja 9
muu käsiteltäviin asioihin liittyvä kirjallisuus (verkkokirjat). Kursilla harjoitellaan myös lähdemateriaalin hakemista ja soveltamista oikeustapausten valmistelussa.

Opettajan Moodlessa jakama materiaali
Lähiopetuspäivät
6.9.2022 14.00–17.00
9.9.2022 12.00–15.00
16.9.2022 12.00–15.00
19.9.2022 14.00–17.00
21.9.2022 12.00–15.00
26.9.2022 14.00–15.30
13.10.2022 16.00–16.30
7.12.2022 16.00–19.00
Opettaja
Kari Hämeenaho
Arviointiasteikko
1-5
Arviointimenetelmät
Hyväksytysti suoritetut harjoitustyöt ja tuntitehtävät. Arvosana muodostuu arvioitavista esseestä sekä oppimistehtävistä.
Kurssin arviointi:
- Oppimistehtävät 80%
- Essee opettajan kanssa sovittavasta aiheesta 20%
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi