Kannattavuuslaskenta ja talouden suunnittelu

Opintojaksolla tutustutaan johdon laskentatoimen keskeisiin käsitteisiin ja periaateisiin. Opitaan erilaisten harjoitustehtävien avulla ratkaisemaan, laatimaan ja tulkitsemaan katetuotto- ja kannattavuuslaskelmia ja budjetteja. Perehdytään kustannusperusteisen hinnoittelun periaatteisiin.
Toteutusaika
29.08.2022 - 16.12.2022
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- katetuottolaskennan ja hinnoitella tuotteen/palvelun kustannusperusteisesti.
- laatia budjetit ja määritellä budjetointiprosessin.
- suunnitella yrityksen taloutta kannattavuus ja rahoituksen riittävyys huomioiden.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Tämä on itsenäisesti, oman aikataulun mukaan syksyllä 2022 suorittava toteutus. Opiskelu tapahtuu luentotallenteiden ja -materiaalien, harjoitus- ja oppimistehtävien avulla.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Edeltävä osaaminen: Taloushallinto (5 op) tai vastaavat tiedot, Työvälineosaaminen (Excel)
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Opiskelijoita voidaan ottaa enemmän, jos ryhmässä on tilaa.
Opiskelumateriaali
Oppimateriaali jaetaan Moodlessa.
Opettaja
Sirpa Varajärvi
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Opintojakson voi suorittaa oman aikataulun mukaisesti viikkojen 35-50 aikana.

5 opintopistetää vastaa noin 135 h opiskelijan työtä.

Arviointimenetelmät
Arviointi perustuu kurssin oppimisalustalla suoritettaviin teematentteihin (70 %) ja oppimistehtävään (30 %).
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisen alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi