Johdatus taloushallintoon

Opintojakso koostuu tervetuloa-osiosta, teoria-osioista (1 - 4) ja harjoitustyöosiosta (5). Tervetuloa-osio johdattelee sinut opiskeltavaan kurssiin ja sen suoritustapaan. Tämän jälkeen aihealueita syvennetään neljässä teoriaosiossa. Lopuksi teoriaosiot kytkeytyvät kokonaisuudeksi harjoitustyöosiossa. Eri osiot näkyvät omilla välilehdillään. Jokaisella välilehdellä on osion kuvaus ja suoritusohje. Osiot etenevät tehtävien kautta, jotka linkittyvät toisiinsa. Täyden hyödyn saat, kun teet osiot ja tehtävät numerojärjestyksessä. Aloitat kurssin prosesseista ja päätät harjoitustyöhön. Osiot rakentuvat vaihtelevista tehtävistä esim. videot, luettavat tekstit, keskustelut ja erilaiset oppimistehtävät.
Toteutusaika
09.01.2023 - 18.08.2023
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus


KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Saat kuvan taloushallinnon tehtävistä ja prosesseista yrityksessä. Tiedät laskentatoimen osa-alueet ja niiden tehtävät, sekä ymmärrät taloudellisen toiminnan kokonaisuuden. Osaat määritellä keskeisimmät laskentatoimen käsitteet. Saat kuvan kirjanpidosta ja tutustut tilinpäätöksen sisältämään informaatioon ja yleisimpiin tunnuslukuihin. Tutustut kannattavuusajatteluun, kustannuslaskennan perusteisiin sekä yrityksen taloudellisiin toimintaedellytyksiin ja niiden suunnitteluun.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Ohjattu verkko-opiskelu, verkkotentit ja harjoitustyö. Opiskelija voi tehdä oppimisteemojen verkkotentit ja koko kurssiin liittyvän harjoitustyön oman aikataulunsa mukaan, kuitenkin niin, että kaikki tentit ja tehtävät on tehty viimeistään kurssin päättymispäivänä. Myöhästyneitä palautuksia ei oteta vastaan.

Opintojakso ei käy LAB-ammattikorkeakoulun tradenomi- eikä restonomiopiskelijoille päällekkäisyyden vuoksi.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei vaadi edeltäviä opintoja.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan 40 paikkaa.
Opiskelumateriaali
Oppimateriaali on pääosin tarjolla Moodle-oppimisympäristössä. Lisäksi opintojaksolla käytetään seuraavia kirjoja (löytyvät mm. ekirjoina AlmaTalent-verkkokirjahyllystä):
- Kaarlejärve ja Salminen: Älykäs taloushallinto, automaation aika
- Eeva Niskavaara: Yritystaloutta esimiehille
- Jukka Pellinen: Talousjohtaminen
Opettaja
Tarja Muikku, Marianne Viinikainen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

HopOn-opintojakso, jonka voi suorittaa itselle sopivana aikana aikavälillä 9.1.-18.8.2023

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus 
Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä. Työmäärältään opintojakso vastaa 135 tuntia eli noin 3,5 viikon täysimääräistä työskentelyä. Opiskelija voi suunnitella oman ajankäyttönsä opintojakson toteutusajan puitteissa.

Arviointimenetelmät
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Opintojaksolta voit saada yhteensä 100 pistettä. Jotta saat hyväksytyn arvosanan opintojaksosta, tulee sinun saada kokonaispisteistä 45 % eli minimissään 45/100 pistettä. Kurssin arvosana muodostuu seuraavan asteikon mukaan:

arvosana 5: 100,0 - 90,0 pistettä
arvosana 4: 89,9 - 78,0 pistettä
arvosana 3: 77,9 - 65,0 pistettä
arvosana 2: 64,9 - 55,0 pistettä
arvosana 1: 54,9 - 45,0 pistettä
hylätty: 44,9 - 0,0 pistettä
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautuminen tapahtuu LABin verkkokaupassa, jossa opintomaksu maksetaan ilmoittauduttaessa. Linkki verkkokauppaan julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Opiskelu LABin avoimessa AMK:ssa on maksutonta seuraaville ryhmille (tarvitset alekoodin ilmoittautuessasi):
-    lukiolaisille ja ammatillisten oppilaitosten (toisen asteen) opiskelijoille*) 
-    LUTin ja LABin tutkinto-opiskelijoille 
-    LUT-konsernin henkilökunnalle 
-    Lappeenrannan SaiPan ja Veiterän pelaajille 
-    LABin alumneille seuraavilla ehdoilla: määräajassa (AMK 3,5 tai 4 vuotta, YAMK 2 tai 2,5 vuotta) valmistuneet valmistumislukukautenaan ja valmistumista seuraavana kahtena lukukautena

=> Ennen kuin ilmoittaudut opintojaksolle, ota pikaisesti yhteyttä avoinamkatlab [dot] fi ja saat alekoodin. 

*) Toimita skannattu opiskelutodistus tai kuvakaappaus Wilman tai vastaavan järjestelmän etusivulta osoitteeseen avoinamkatlab [dot] fi. Tarkistathan, että todistuksessa tai kuvakaappauksessa näkyy nimesi ja oppilaitoksesi nimi.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
HopOn-opintojaksot: Ilmoittautuminen on sitova. Opintomaksua ei palauteta. Poikkeus: Jos ilmoittaudut opintojaksolle ennen kuin se on alkanut ja peruutat ilmoittautumisesi viimeistään viikkoa (7 vrk) ennen opintojakson alkamispäivämäärää, maksu palautetaan. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi