Johdatus taloushallintoon

Opintojakso koostuu tervetuloa-osiosta, teoria-osioista (1 - 4) ja harjoitustyöosiosta (5). Tervetuloa-osio johdattelee sinut opiskeltavaan kurssiin ja sen suoritustapaan. Tämän jälkeen aihealueita syvennetään neljässä teoriaosiossa. Lopuksi teoriaosiot kytkeytyvät kokonaisuudeksi harjoitustyöosiossa. Eri osiot näkyvät omilla välilehdillään. Jokaisella välilehdellä on osion kuvaus ja suoritusohje. Osiot etenevät tehtävien kautta, jotka linkittyvät toisiinsa. Täyden hyödyn saat, kun teet osiot ja tehtävät numerojärjestyksessä. Aloitat kurssin prosesseista ja päätät harjoitustyöhön. Osiot rakentuvat vaihtelevista tehtävistä esim. videot, luettavat tekstit, keskustelut ja erilaiset oppimistehtävät.
Toteutusaika
13.09.2021 - 30.11.2021
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

 

KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75 euroa (alv 0 %)
Tavoitteet
Saat kuvan taloushallinnon tehtävistä ja prosesseista yrityksessä. Tiedät laskentatoimen osa-alueet ja niiden tehtävät, sekä ymmärrät taloudellisen toiminnan kokonaisuuden. Osaat määritellä keskeisimmät laskentatoimen käsitteet. Saat kuvan kirjanpidosta ja tutustut tilinpäätöksen sisältämään informaatioon ja yleisimpiin tunnuslukuihin. Tutustut kannattavuusajatteluun, kustannuslaskennan perusteisiin sekä yrityksen taloudellisiin toimintaedellytyksiin ja niiden suunnitteluun.
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Ohjattu verkko-opiskelu, verkkotentit ja harjoitustyö. Opiskelija voi tehdä oppimisteemojen verkkotentit ja koko kurssiin liittyvän harjoitustyön oman aikataulunsa mukaan, kuitenkin niin, että kaikki tentit ja tehtävät on tehty viimeistään kurssin päättymispäivänä. Myöhästyneitä palautuksia ei oteta vastaan.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei vaadi edeltäviä opintoja.
Ryhmäkoko
Avoimen AMKin opiskelijoille varataan kaksi paikkaa. Jos ryhmään mahtuu, voidaan opiskelijoita ottaa enemmän.
Opiskelumateriaali
Oppimateriaali on pääosin tarjolla Moodle-oppimisympäristössä. Lisäksi opintojaksolla käytetään seuraavia kirjoja (löytyvät mm. ekirjoina AlmaTalent-verkkokirjahyllystä):
- Kaarlejärve ja Salminen: Älykäs taloushallinto, automaation aika
- Eeva Niskavaara: Yritystaloutta esimiehille
- Jukka Pellinen: Talousjohtaminen
Opettaja
Tarja Muikku, Marianne Viinikainen
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

Jokaisen osion lopuksi on osiotentti (välitentti). Osiotentin voi tehdä vain kerran, eikä sitä voi uusia. Jokainen osiotentti ja harjoitustyö ovat 20 pisteen arvoisia. Opintojakson tentit ja harjoitustyö tulee olla tehtynä ja palautettuna ti 30.11.2021 mennessä. Tämän jälkeen tehtyjä/palautettuja ei oteta huomioon opintojakson arvioinnissa. Opintojaksosta ei järjestetä uusintatenttejä.

Työmäärältään opintojakso vastaa 135 tuntia eli noin 3,5 viikon täysimääräistä työskentelyä. Opiskelija voi suunnitella oman ajankäyttönsä opintojakson toteutusajan puitteissa.

Arviointimenetelmät
Opintojakso arvioidaan asteikolla 1 - 5. Opintojaksolta voit saada yhteensä 100 pistettä. Jotta saat hyväksytyn arvosanan opintojaksosta, tulee sinun saada kokonaispisteistä 45 % eli minimissään 45/100 pistettä. Kurssin arvosana muodostuu seuraavan asteikon mukaan:

arvosana 5: 100,0 - 90,0 pistettä
arvosana 4: 89,9 - 78,0 pistettä
arvosana 3: 77,9 - 65,0 pistettä
arvosana 2: 64,9 - 55,0 pistettä
arvosana 1: 54,9 - 45,0 pistettä
hylätty: 44,9 - 0,0 pistettä
Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittautumislinkki julkaistaan tällä sivulla ilmoittautumisajan alkaessa.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Peruutus on ilmoittautumisaikana maksutonta. Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen, mutta ennen koulutuksen käynnistymistä tehdystä peruutuksesta perimme 50 % opintomaksusta. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan (= keskeyttäminen tai osallistuja ei saavu koulutukseen) koulutuksen käynnistymisen jälkeen, perimme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi