Johdatus purkualaan

Opintojakso on johdatus purkualaan. Opintojaksolla käydään läpi alla listattuja teemoja huomioiden kiertotalouden merkitystä osana purkualaa. Opintojakso sopii hyvin esimerkiksi tekniikan tai liiketalouden opiskelijoille. Se sopii hyvin myös kiertotaloudesta kiinnostuneille opiskelijoille. Opintojakso sivuaa myös teemoja vastuullinen liiketoiminta, kertotalous ja kestävä kehitys.
- perusteet Suomen ja Euroopan rakennuspurkualan toiminnasta
- purkuprosessi ja verkostotoimijat
- rakennuspurkualan työturvallisuuden periaatteet
- keskeisimpiä käytännön toimintaan vaikuttavia lainsäädännön kohtia
- purkuala osana kiertotaloutta
Toteutusaika
01.10.2022 - 31.12.2023
Laajuus
5 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Verkko-opiskelu
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, verkkokampus

KOULUTUSTASO
AMK-tasoinen opinto

Hinta
75€ (alv 0%)
Tavoitteet
Opiskelija osaa
- Suomen ja Euroopan rakennuspurkualan toiminnan
- purkuprosessin ja verkostotoimijat
- rakennuspurkualan työturvallisuuden periaatteet
- keskeisimpiä käytännön toimintaan vaikuttavia lainsäädännön kohtia
- linkittää alan toiminnan kiertotalouteen
Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Tämä opintojakso toteutetaan kokonaisuudessaan verkko-opintoina. Opiskelija voi suorittaa opintojakson omaan tahtiinsa annetulla aikavälillä. Opiskelija tutustuu verkkoalustalla saatavilla oleviin materiaaleihin ja tekee näiden pohjalta tehtäviä.
Edeltävät opinnot/lähtötaso
Ei edellytä aiempia opintoja.
Ryhmäkoko
Avoimen AMK:n opiskelijoille varataan viisi paikkaa.
Opiskelumateriaali
Kaikki opintojakson oppimateriaali on saatavilla opintojakson alustalta. Opiskelijan ei tarvitse hankkia kursikirjallisuutta opintojaksoa varten. Osan oppimateriaalista opiskelija kerää itse Internet-lähteistä.
Opettaja
Anne-Marie Tuomala
Arviointiasteikko
1-5
Muuta tärkeää

HopOn-opintojakso, jonka voi suorittaa itselle sopivana aikana aikavälillä 1.10.2022-31.12.2023.

Viiden opintopisteen laajuinen opintojakso vaatii opiskelijalta noin 135 tuntia työtä.

Arviointimenetelmät
Automaattisesti tarkistettavat harjoitustehtävät ja tentit.
Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Hop on -opinnot: Asiakkaalla on oikeus peruuttaa ilmoittautumisensa maksutta 14 vuorokauden kuluessa opintojaksokutsun saamisesta. Tämän jälkeen asiakkaalta laskutetaan opintojakson hinta kokonaisuudessaan. Jos koulutuksen osallistuja keskeyttää opintonsa, hänen tulee maksaa koko opintojakson hinta.

Peruutuksen voi tehdä sähköpostitse osoitteeseen avoinamk@lab.fi

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi