Insinööri (ylempi AMK), kestävä rakentaminen, Lappeenranta, 60 op

Seuraava hakuaika
-

Tekniikan YAMK-tutkinto kestävä rakentaminen

Rakennettu ympäristö on tärkein osatekijä ilmastonmuutoksen hillinnässä sekä kestävän yhteiskunnan luomisessa

Insinöörin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtavan kestävän rakentamisen koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää kestävyyden periaatteet ja kiertotalouden toteutumismahdollisuudet osana rakennusteollisuuden prosesseja.

Koulutuksen näkökulma on sekä tekninen että liiketoiminnallinen. Digitalisaatio on keskeinen osa koulutusta ja merkittävä työkalu kestävän rakentamisen toteuttamisessa.

Koulutuksessa tutustut työkaluihin, toimintatapoihin ja analyysimenetelmiin, joita hyödynnetään rakennus- ja kiinteistötoimialan prosessien eri vaiheessa. Tärkeänä näkökulmana on kokonaiselinkaaren hallinta. Opinnoissa saavutat tiedot ja taidot, joiden avulla voit työssäsi ottaa huomioon kestävyyden ja elinkaaren osana projektinjohtamista arvoketjun eri vaiheissa.

Tutkinto edistää työllistymismahdollisuuksiasi haastaviin kestävän rakentamisen ja kiertotalouden työtehtäviin. Osaat suunnitella, kehittää, johtaa ja arvioida projekteja. Osaat myös käyttää osallistavia ja innovatiivisia menetelmiä projektihallinnan apuna.

Opiskelu tapahtuu monimuoto-opetuksena, jossa yhdistetään erilaisia opiskelutapoja. Opiskelun lähipäiviin valmistaudutaan yleensä ennakkotehtävien avulla ja lähipäiviin sisältyy luentoja ja yksilö- tai ryhmätyöskentelyä. Lähipäivien jälkeen suoritetaan lopputehtäviä sekä yksilöllisesti että ryhmissä. Opiskelussa käytetään hyväksi sähköistä oppimisalustaa.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Kevään yhteishaku

Hae LABiin kevään yhteishaussa:

◆ 2. hakuaika 15.−30.3.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi