Insinööri (ylempi AMK), kestävä kaupunkiympäristö, verkko-opinnot, 60 op

Seuraava hakuaika
-

kOULUTUS_URBAN

Opi johtamaan ja kehittämään kaupunkiympäristöä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Kestävän kaupunkiympäristön ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) johtava koulutus keskittyy tulevaisuuden kestävän kaupunkiympäristön kysymyksiin. Opintojen lähtökohdan muodostavat kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen luomat haasteet.

Koulutuksessa omaksut monialaisen näkemyksen kaupunkiympäristöistä sekä saavutat tiedot ja taidot, joiden avulla voit työssäsi johtaa ja kehittää kaupunkiympäristöä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Ydinopinnot liittyvät kestävän kaupunkiympäristön osallistavaan kehittämiseen, ilmastonmuutokseen ja sen ympäristövaikutuksiin, muutoksen johtamiseen ja hallintaan sekä paikkatietojen hyödyntämiseen. Voit valita täydentäviä opintoja LABin YAMK-koulutusten yhteisestä tarjonnasta tai muiden korkeakoulujen vastaavan tasoisesta tarjonnasta.

Opiskelu on toteutettavissa kokonaan verkossa, mutta mahdollisuuksien mukaan järjestetään myös lähipäiviä kampuksella. Opetus on ryhmitelty lähipäiviksi, joita on 1-2 päivää samalla viikolla. Oppimistehtävät ovat joko yksilöllisiä tai ryhmätöitä. 

Opinnäytetyön suunnittelua ja toteuttamista tuetaan opinnäytetyöseminaaripäivinä vähintään kerran kuussa erillisillä luennoilla. Tällöin on myös mahdollisuus seurata valmistuvien opiskelijoiden seminaariesityksiä.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Kevään yhteishaku

Hae LABiin kevään yhteishaussa:

◆ 2. hakuaika 15.−30.3.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi