Insinööri (ylempi AMK), IoT:stä tekoälyyn, verkko-opinnot, 60 op

Seuraava hakuaika
-

Hanki uutta osaamista aina ilmiön mittaamisesta tiedon jalostamiseen

Teknologian voimakas kehittyminen on tuonut mahdollisuuden tallennetun datan käsittelylle ja analysoinnille. Sekä julkishallinto että yksityinen sektori tarvitsevat ICT-teknologioita, data-analytiikkaa, koneoppimista ja tekoälyä datan hallintaan ja hyödyntämiseen tuloksenteon välineenä.

Koulutus koostuu syventävistä ammattiopinnoista, joissa keskeisenä sisältönä on datan mittaaminen, analysointi ja visualisointi sekä koneoppiminen. IoT:n avulla fysikaalinen ilmiö saadaan muunnettua digitaaliseen muotoon ja siirrettyä pilveen jatkokäsittelyä varten. Analytiikka ja visualisointi tuottavat organisaatioille lisäarvoa päätöksenteon tueksi.

Koneoppimisen luokittelevat ja ennustavat menetelmät ovat portti tekoälyä hyödyntävään tulevaisuuden työhön. Johdanto tekoälyyn tarjoaa innovointialustan toiminnan jatkokehittämiseen.

Koulutuksen tavoitteena on soveltaa IT:n luomia mahdollisuuksia lisäarvon tuottamiseen niin julkishallinnossa, yritystoiminnassa ja teollisuudessa. Koulutus lisää data pipelinen ymmärrystä IoT:n, data-analytiikan, koneoppimisen ja tekoälyn osalta sekä parantaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Tarjoamme mahdollisuudet oppia informaatioteknologian uusimmat trendit aina virtualisoinnista pelillisyyden hyödyntämiseen.

Opiskele joustavasti verkossa

Koulutus toteutetaan verkko-opetuksena. Kaikki koulutukseen sisältyvä oma opetus tapahtuu etäyhteydellä, kurssikohtaisina intensiiviviikkoina maanantaista torstaihin klo 9–16. Intensiiviviikkoja on 3 kpl sekä syksyllä 2022 että keväällä 2023.

Luennot tallennetaan mahdollisuuksien mukaan, joten mikäli olet päivätöissä, on luentotallenteet mahdollista kuunnella myös illalla tai viikonloppuisin. Tehtävien palautukset ovat sidottuja intensiiviviikkojen aikatauluihin, joten koulutus on paikasta vapaa, mutta ei täysin ajasta vapaa.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
A girl holding a mirror

Syksyn yhteishaku 💎

Tutustu koulutustarjontaan ja hae syksyn haussa 31.8–14.9.2022.

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi