Insinööri (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut, Lahti, 60 op

Teknologian alati laajentuva läsnäolo muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää jatkuvasti uusia toimenkuvia ja osaamistarpeita työelämässä. LAB-korkeakoulun digitaaliset ratkaisut -koulutusten yhteisenä piirteenä on osaamisen uusintaminen muuttuvissa toimintaympäristöissä.  Tällä YAMK-koulutuksella saat uutta kykyä vastata työelämän muutoksiin ja haasteisiin.

Tekniikan alalla koulutus keskittyy informaatioteknologian ja digitaalisuuden uusimpiin trendeihin. Tavoitteena on käyttää hyväksi ICT:n luomia mahdollisuuksia yritystoiminnan ja teollisuuden edistämiseen. Ohjelma lisää data pipelinen ymmärrystä IoT:n, data-analytiikan ja koneoppimisen osalta, sekä parantaa yhteistyötä eri ICT-toimijoiden kesken.

Tutkinnon suoritettuasi kykenet toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis-, suunnittelu- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä.

Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena (lähiopetus, verkko-opiskelu, ryhmätyöt, itsenäinen työskentely) ja opintojaksoa kohden on enintään neljä kontaktipäivää. Virtuaaliopetusta hyödynnetään tehokkaasti, ts. luentojen kuuntelu etänä onnistuu ja kaikki luennot tallennetaan mahdollisuuksien mukaan.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi