Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, monimuotototeutus, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Koulutuskuva_tietojohdot

Tietotekniikan insinööriä tarvitaan kaikkialla

Digitaaliset palvelut ovat osa arkea, ja niiden toimivuus nousee tulevaisuudessa yhä keskeisempään rooliin. Tieto- ja viestintätekniikan insinöörinä kehität ja toteutat käyttäjälähtöisiä palveluita ja niiden toimintaan tarvittavia järjestelmiä. Tieto- ja viestintätekniikan osaamista tarvitaan lähes kaikilla aloilla ja voit työllistyä erilaisiin tehtäviin niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin.

Opintojen alkuvaiheessa rakennat vankan pohjan IT-alan syventämiseen myös opintojen jälkeen. Saat perustiedot muun muassa ohjelmistojen kehityksestä, teknisen visualisoinnin hyödyntämisestä sekä tietoverkkojen ja IoT-teknologian yhdistämisestä.

Tutkinnon pääfokuksena koneoppiminen ja tekoäly

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksen pääfokus ja punainen lanka kohdistuu koneoppimiseen ja tekoälyyn. Tätä tukevat ohjelmistot sekä IoT ja tietoverkot. 

Mediatekniikan koulutus on sisällöllisesti lähellä pelialaa ja antaa perusvalmiudet myös pelialalle suuntautuviin tehtäviin. Mediatekniikan insinöörinä luot virtuaalimalleja tuotteista ja ympäristöistä, simuloit laitteistoja sekä tuotat digitaalista markkinointi-, käytönopastus- ja tuoteinformaatioaineistoa tietoverkkoihin. Mediatekniikkaa opiskellaan myös kampusympäristössä yhteistyössä muotoiluopiskelijoiden kanssa eli mikäli tavoitteenasi on suorittaa tutkinto 100% verkossa, rajoittaa se mediatekniikan mahdollisuuksia.

Ohjelmistotekniikka keskittyy hajautettuihin verkkopohjaisiin palveluihin. Www-pohjaiset palvelut ovat laajentuneet mobiili- ja älylaitteille ja se tulee ottaa huomioon suunnittelussa. Älylaitteiden ja IoT-laitteiden sensorit mahdollistavat uudentyyppisten tietojen keräämisen ja sovellusten rakentamisen. Toteutat siis sovelluksia, joita voidaan käyttää eri laitealustoilla ajasta ja paikasta rippumatta. Lisäksi osaat yhdistää pelimäisen toimintatavan käyttäjäkokemukseen, jolloin käyttäjän mielenkiinto pysyy korkealla tasolla. Toisaalta voit myös keskittyä taustajärjestelmien kehitykseen (back-end), niitä kun tarvitaan lähes kaikissa palveluissa.

Tietoverkko-osaaminen antaa sinulle eväät rakentaa vikasietoisia tietoverkkoja ja kehittää digitaalisia palveluita sulautettujen järjestelmiin ja esineiden internetiin (IoT) perustuen. Osaat rakentaa ja käyttää eri tyyppisiä virtualisointi- ja pilvipalveluratkaisuja datan keräämisessä, analysoinnissa ja hyödyntämisessä.

Tieto- ja viestintätekniikkaa voi opiskella itsenäisesti verkossa tai kampuksella

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelu on verkkomuotoista eli paikasta riippumatonta: opiskelet itsenäisesti verkossa yhdessä muiden kanssa. Itsenäisempi työskentely vaatii sitoutumista, ongelmanratkaisukykyä, ahkeruutta ja tehokasta ajankäyttöä, mutta tuottaa hyviä oppimistuloksia. Vaikka opetus on verkkomuotoista, opintojen toteutus vaatii ajoittain osallistumaan aikataulun mukaisiin oppimissessioihin. Samalla opit käyttämään sujuvasti digiajan uusimpia verkkotyökaluja ja toimimaan aktiivisesti ja yhteisöllisesti verkossa. Osa toteutuksista on täysin aikaan sitomatonta, mutta ei koko tutkinto.

Tutkintoon liittyy mahdollisuus osaamisen suuntaamiseen alueille, jotka toteutetaan kampusympäristössä tai yhteistyössä alueen yritysten kanssa. Tällaisia osaamisen alueita ovat mediatekniikkaan ja esimerkiksi tietoverkkojen rakentamiseen liittyvät hankkeet.

Kuva
LABista valmistunut tieto- ja viestintätekniikan insinööri Jessi Maunula.

Jenkkifutaaja yhdisti insinööriopinnot, työn ja pelaamisen

Tieto- ja viestintätekniikan insinööri Jessi suosittelee LABia ja tieto- ja viestintätekniikan koulutusta kaikille tietotekniikasta kiinnostuneille.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi