Insinööri (AMK), puurakentaminen ja puurakenteiden suunnittelu -muuntokoulutus, monimuotototeutus, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Opiskele puurakentamisen insinööriksi

Työn ohessa puurakentamisen ja puurakenteiden suunnittelun insinööriksi

Puurakentamisen kasvu on globaali ilmiö, mutta ala kärsii osaajapulasta. Muuntokoulutus tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden täydentää aiempaa osaamista ja hankkia työn ohessa tutkinto, joka antaa monipuoliset valmiudet toimia rakennuspuutuoteteollisuuden suunnittelu-, tuotanto- ja tuotekehitystehtävissä.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä puualan yritysten kanssa, mm. aiheisiin liittyvät opinnäytetyöt tehdään alan yrityksissä. Koulutuksella on integraatio lukuisiin TKI-hankkeisiin. Koulutus mahdollistaa aiemman insinööritutkinnon tai -opintojen suuntaamisen puutekniikan insinööritutkinnoksi.

Koulutuksen kohderyhmää ovat henkilöt, joilla on rakennusinsinööritutkinto tai muu soveltuva insinöörikoulutus (insinööri (AMK)- tai DI-tutkinto) ja osaaminen rakenteiden suunnittelusta. Muuntokoulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja sen tavoitteena on täydentää aiempaa osaamista. Koulutus kestää noin 1,5 vuotta opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. 

LAB-ammattikorkeakoulun koulutus antaa rakennusinsinööreille puutekniikan insinööritutkinnon lisäksi laajat valmiudet toimia rakennus ja puutuoteteollisuuden suunnittelu-, tuotanto- ja tuotekehitystehtävissä.