Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Koulutus_lehdet

Kiertotalouden ja resurssitehokkuuden ammattilaiseksi

Viisas resurssien käyttö hillitsee ilmastonmuutosta. Tarvitsemme kiertotaloutta, jossa luonnonvaroja käytetään tehokkaasti ja kestävästi.

Energia- ja ympäristötekniikan insinöörinä suunnittelet ja toteutat asiakkaillesi erilaisia ympäristöön, energiaan ja resurssitehokkuuteen liittyviä ratkaisuja sekä edistät yhdyskuntien elinvoimaisuutta. Opinnoissasi painottuvat kiertotalouden ratkaisut ja kestävä kaupunkiympäristö.

Voit syventyä opinnoissasi yhdyskuntasuunnitteluun tai ympäristötekniikkaan. Yhdyskuntasuunnittelun opinnoissa opit kehittämään rakennettua ympäristöä ja luomaan edellytyksiä kiertotalouden toteutumiselle. Tutustut ympäristöinvestointeihin, suunnitteluohjelmistoihin ja kaavoituksen menetelmiin, ja opit parantamaan yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta. Osaat kehittää yhdyskuntia kestävästi alueen, palvelut ja asiakkaat huomioiden.

Ympäristötekniikan opinnoissa erikoistut ympäristö-, energia- ja materiaalitekniikan menetelmiin ja opit toimimaan oman alasi asiantuntijana monialaisissa tiimeissä ja erilaisissa työympäristöissä. Tärkeää osaamista työurallasi ovat resurssitehokkaat menetelmät ja ratkaisut, uusiutuva energia, ympäristönäytteenotto, pilaantuneen maan kunnostusprosessi ja vesienkäsittelyn perustekniikoiden hallinta.

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelu on käytännöllistä ja opintoihin kuuluu yhteistyöprojekteja yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. Opinnot antavatkin erinomaiset verkostot ja työkalut kiertotalouden kehittämistehtäviin yrityksissä, julkisella sektorilla tai yrittäjänä.

Kuva
Emmi Ilonen, energia- ja ympäristötekniikan insinööriopiskelija

”Toivon, että tulevaisuudessa saan kantaa korteni kekoon puhtaamman elinympäristön puolesta”

Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijalle Emmille ympäristöala oli ehdoton ykkönen, kun hän muutama vuosi sitten päätti opiskella itselleen uuden ammatin.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB brand image boy mirror reflection

Kevään yhteishaku 2022

Tutustu yhteishaun koulutustarjontaan, aikatauluihin sekä ohjeistuksiin. 💎 

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita