Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, päivätoteutus, Lahti, 240 op

Koulutus_lehdet

Kiertotalouden ja resurssitehokkuuden ammattilaiseksi

Viisas resurssien käyttö hillitsee ilmastonmuutosta. Tarvitsemme kiertotaloutta, jossa luonnonvaroja käytetään tehokkaasti ja kestävästi.

Yhdyskuntasuunnittelun insinöörinä suunnittelet ja toteutat erilaisia rakennetun ympäristön ratkaisuja ja edistät yhdyskuntien elinvoimaisuutta. Opinnoissasi painottuvat kiertotalouden ratkaisut ja kestävä kaupunkiympäristö.

Yhdyskuntasuunnittelun opinnoissa opit kehittämään rakennettua ympäristöä ja luomaan edellytyksiä kiertotalouden toteutumiselle. Tutustut ympäristöinvestointeihin, suunnitteluohjelmistoihin ja kaavoituksen menetelmiin, ja opit parantamaan yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta. Osaat kehittää yhdyskuntia kestävästi alueen, palvelut ja asiakkaat huomioiden.

Yhdyskuntasuunnittelun opiskelu on käytännöllistä ja opintoihin kuuluu yhteistyöprojekteja yritysten ja julkisten organisaatioiden kanssa. Opinnot antavatkin erinomaiset verkostot ja työkalut kiertotalouden kehittämistehtäviin yrityksissä, julkisella sektorilla tai yrittäjänä.

Kuva
Emmi Ilonen, energia- ja ympäristötekniikan insinööriopiskelija

”Toivon, että tulevaisuudessa saan kantaa korteni kekoon puhtaamman elinympäristön puolesta”

Emmille ympäristöala oli ehdoton ykkönen, kun hän muutama vuosi sitten päätti opiskella itselleen uuden ammatin.

Kuva
A girl in the mirror

Hae kesähaussa 17.7.–2.8.

Vielä ehdit hakea syksyksi opiskelemaan! Tutustu kesähaun koulutuksiin ja hae LABiin. 

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita